Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Lading og brannfare

Vi omgir oss stadig med flere ladere og oppladbare batterier i hverdagen. Mange har opplevd uvanlig høy varmeutvikling ved lading av mobiltelefon, nettbrett og PC. Elektrisk utstyr eller anlegg er årsaken til halvparten av alle boligbranner i Norge. Riktig bruk av elektrisk utstyr kan minimere brannfaren.

 • Vær våken

  Lad bare elektriske gjenstander når du er våken og tilstede.

 • Sjekk laderen

  Bruk alltid egnet lader til det du skal lade, og se til at lader er i god stand før bruk. Sjekk instruksjonsbok eller kontakt forhandler dersom du skulle være i tvil.

 • Unngå tildekking

  Ladere i bruk og batterier som lades blir varme, og skal derfor ikke tildekkes.

 • Sikkert sted

  Sørg for å lade på et ikke-brennbart underlag. Ikke plasser elektronikk som lades i seng, sofa eller annet lignende sted. Pass på at det er røykvarsler i rommet der du lader.

 • Riktig bruk

  Ladere kobles fra ved å ta tak i selve støpselet. Ikke dra i ledningen, dette kan medføre skade på lader.

Ladevettreglene

I forbindelse med Brannvernuka 2021 ble Ladevettreglene lansert. Her finner du Ladevettreglene på mange språk.