Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Vær obs på bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Foto: yuratosno3/Shutterstock.com

Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med brannvesenet.

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Vi anbefaler bruk av disse der det finnes.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Slikt forbud kan også gis utenfor tidsrommet 15. april-15. september.

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det iverksettes sikkerhetstiltak, og at ilden er slokket før stedet forlates.