Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Respekter bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Foto: Unsplash/Sarah Ardin

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten.

Bruk godkjente bål- og grillplasser
Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bål- og grillplasser. Det er normalt tillatt å bruke disse hele året, og vi anbefaler å bruke disse der det finnes. Du finner informasjon om hvor disse er på din kommunes nettsider.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Det betyr at også godkjente bål- og grillplasser kan stenges. Slikt forbud kan også gis utenfor tidsrommet 15. april – 15. september.

Primus og kokeapparat
Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men er selv ansvarlig for å være aktsom og vurdere når det er trygt 

Grilling i egen hage
Du har lov til å grille eller bruke bålpanne på steder som ligger langt unna skog og utmark, så lenge du mener det er trygt. Dette kan for eksempel være:
• i din egen hage
• friområdene til borettslag og sameier
•  åpne strandsoner som ikke er i nærheten av skog eller annen
    vegetasjon
•  friluftsområder nær bebyggelse

NB: Lokalt brannvesen, kommunen og grunneiere kan ha fastsatt egne regler. Sjekk derfor nøye på forhånd hva som gjelder der du er. 

Du er selv ansvarlig

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, la heller være eller kontakt brannvesenet.

Sist oppdatert: 19.04.2021