Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannsikker camping

På camping bor og sover vi i delvis trange og uvante omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater medfører brannfare. Følg våre råd for en mer brannsikker camping.

Foto: Marketing Services/Norsk brannvernforening

Påbudt med røykvarsler
I alle campingvogner og bobiler der folk sover, skal det være montert røykvarsler i taket. Bytt batteri og test at røykvarsleren fungerer før du tar campingvognen eller bobilen i bruk. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Ha en kniv lett tilgjengelig i teltet så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne.

Slokkeutstyr på camping
Det er krav om at alle campingvogner og bobiler skal ha minimum ett 2 kg pulverapparat, men Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum ett 6 kg pulverapparat. Sørg for at slokkeapparatet er lett tilgjengelig og jevnlig vedlikeholdes. Ha gjerne et brannteppe i tillegg. Det tar liten plass og kveler effektivt mindre flammer.

Hold minst 4 meter avstand
På campingplasser skal det ifølge regelverket være minst 4 meters sikkerhetsavstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Hensikten er å begrense spredning ved brann, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokkearbeidet.

For mer permanente installasjoner som terrasser, «spikertelt» og lignende kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens regler.  

Pass på grillen
Grill, kokeapparater og lignende bør stå på utsiden av teltet, minst 1 meter fra teltduken. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget. Ved bruk av engangsgrill skal denne plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Pass på at engangsgrillen er slokket og avkjølt før den kastes i grillkasse ment for brukte engangsgriller. Ikke kast engangsgrillen i vanlig søppeldunk. 

Bruk av propan
Ved bruk av propan er det viktig med jevnlig sjekk av propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Sørg for å ha gassvarsler i campingvognen eller bobilen dersom det benyttes gass inne. Følg gassvarslerens bruksanvisning nøye.

El-anlegg og elektriske apparater
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Få gjerne en fagperson til å gjøre en kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske.  Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler og telt. Les campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm.

Ha brannøvelse på campingplassen
Ved å ha brannøvelse øker sjansen for å gjøre de riktige tingene, i riktig rekkefølge hvis det brenner. Ta en gjennomgang av hva dere må gjøre hvis det begynner å brenne. Sjekk at røykvarsleren fungerer og sørg for at alle vet hvor slokkeapparatet er. 

Bruk av rødsprit
• Vær alltid til stede når et rødspritapparat er i bruk.

• Sørg for at apparatet står på et flatt underlag slik at det ikke blir søl.

• Unngå å fylle brenneren mer enn ¾ full.

• Vær ekstra oppmerksom i forbindelse med etterfylling av rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk. Rødsprit kan brenne med en usynlig flamme, sjekk derfor nøye at apparatet er slokket før man etterfyller.

• Rødspritflammer ute av kontroll må slokkes ved tildekning, for eksempel med et lokk eller brannteppe. Ikke forsøk å blåse ut flammen.

• Oppbevar rødsprit i sikre, godt merket beholdere.

Ulykker med rødsprit forårsaker hvert år alvorlige brannskader med sykehusinnleggelse. Om uhellet er ute er det veldig viktig å kjøle brannskaden med ca 20 graders vann i ca 20 minutter. Ring 113 så fort man har startet kjølingen.

Sist oppdatert: 29.03.2022