Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Installasjon og vedlikehold av pipe og ildsted

Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Derfor er det svært viktig for deg at du melder inn nymonterte ildsteder til det kommunale brann- og feiervesenet. Det samme gjelder om du gjør vesentlige endringer på eksisterende ildsted. På denne måten får feieren registrert hvilket behov boligen din har for feiing og tilsyn.

Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig. Oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig. Søknad skal sendes bygningsmyndighetene i kommunen. Vi anbefaler at du bruker en sertifisert montør når du skal installere en ny ovn, rehabilitere eller oppføre ny skorstein.

Husk:

Det er eiers ansvar at skorstein og ildsted til en hver tid er i orden. Er du usikker på om skorsteiner eller ildsteder er trygge, kontakt ditt kommunale brann- og feiervesen. Feieren er en fagperson som kan gi deg gode råd!