Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Piper, ventilasjon og pipebrann

En gammel eller feilmontert pipe (eller skorstein som det heter på fagspråket) kan ha redusert sikkerhet. Skorsteiner er i likhet med andre byggevarer ikke evigvarende. De svekkes etter hvert. Er du usikker på din skorstein? Søk råd hos brann- og feiervesenet eller et firma som rehabiliterer skorsteiner.

Ventilasjon

Fyring krever luft. Pass derfor på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

Pipebrann

Oppdager du pipebrann (sotbrann), steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. Spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

Slokkingen bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hold øye med skorsteinen til brannvesenet kommer, fjern løse gjenstander som ligger inntil skorsteinsvangene og følg spesielt nøye med i etasjeskillene. Lytt til rådene du får av brannvesenets 110-sentral.