Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Trygg bruk av fyrverkeri

Hvert år fører uvettig bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg trenger flere personer legebehandling som følge av alvorlige brann- og eksplosjonsskader. Fyrverkeri er eksplosiver, og må behandles deretter.

Følg fyrverkerireglene:

 1. Forbered fyrverkerioppskyting i god tid.

  Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring.

  Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytningen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.

 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

  Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det.
  Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen.
  Legg merke til aldersgrensen. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Det er 12 års aldersgrense for bruk av stjerneskudd, kategori 1.

  Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig.
  Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

  Bakkebatteriet må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.

 5. Bruk tennstav.

  Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

 6. Sitt på huk, tenn lunta og gå

  Etter at lunta er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet.

  Bruk beskyttelsesbriller under opptenning for å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.

 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. 

  Mange av personskadene som er registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.

 8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

  Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. 

  Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

 9. Hold god avstand fra oppskytning.

  Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.

 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytningen.

Lokale bestemmelser

Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Det kan for eksempel være totalforbud mot bruk av fyrverkeri på steder med vernet bebyggelse eller ekstra stor brannfare.

Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 1800 og 0200. Utenom denne tiden må man alltid ha tillatelse fra politiet. I tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser må du i tillegg ha brannsjefens tillatelse.

Følg de lokale bestemmelsene om tid og sted for avfyring av fyrverkeri nyttårsaften. Er du i tvil, spør politiet eller brannvesenet.

Nødraketter og nødbluss

Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon.

Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon.

Aldersgrenser

Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til branner og personskader. Husk derfor at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense.

Små stjerneskudd kan barn bruke så lenge de er under oppsikt av voksne. Stjerneskudd med totallengde over 30 cm har 18-årsgrense.

Forbudte fyrverkeriartikler

Det er totalforbud mot raketter med styrepinne. Fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er også forbudt. Fyrverkeri kan bare selges av forhandlere som har fått tillatelse av kommunen/brannvesenet.

Forhandlere

Fra 2010 kreves det at forhandlere av fyrverkeri gjennomgår kurs og sertifisering hos Norsk brannvernforening.