Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Påsatt brann

Av branner i Norge utgjør påsatte branner 10%. De fleste kan unngås ved å fjerne fristelser og begrense adgang for mulige ildpåsettere.

Foto: Thor Kr. Adolfsen

Søppelkasser og containere

 • Mange branner starter i søppelkasser og containere. Plasser disse minst åtte meter fra bygningsfasader, og påse at de ikke står i nærheten av vinduer.
 • Søppelcontainere som er sikret med lokk og lås bidrar til at uvedkommende ikke får tilgang.
 • Ikke la søppel og annet brennbart materiale ligge inntil bygningsfasade, under balkong, i åpne gårdsrom, portrom og trappeoppganger.

Hold orden i hjemmet

 • Fjern brennbar vegetasjon som vokser nær bygninger.
 • Utbedre skader i forbindelse med hærverk umiddelbart, og vis at det ikke tolereres.
 • Inngangsdør, portrom og garasjerom bør holdes låst. Hold kontroll over hvem som har nøkler til bygningen.
 • Hold alle informert om hvilke regler og rutiner som gjelder for orden, håndtering av avfall, låsing, adgangskontroll og lignende.
 • Oppbevar alltid brannfarlig væske og gassbeholdere i egnede skap med lås.
 • Fasadebelysning, innbruddsalarm og videoovervåkning har forebyggende effekt.

Fritidsboliger og hytter

 • Ubenyttede bygninger er særlig utsatte, hold derfor jevnlig tilsyn.
 • Husk å gjennomføre regelmessig sjekk av røykvarslere og slukkeutstyr, dette gjelder også i hytte og fritidsbolig.

Alle tilløp til brann som man mistenker er påsatt, må anmeldes til politiet på grunn av faren for gjentakelse.