Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Animasjonsfilmer om systematisk sikkerhetsarbeid i bygg

Filmene er basert på innholdet i temaveilederen «Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere» som ble publisert i 2017. Bak dette prosjektet står Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforning.

Den første filmen tar for seg helheten i det systematiske arbeidet i bygg. Det vil si summen av alle tiltak som gjøres og hvordan disse skal dokumenteres. Det legges vekt på at systematisk sikkerhetsarbeid ikke bare skal oppfylle myndighetskrav, men også bidra til en mer effektiv drift og økt lønnsomhet for eiere og brukere av bygg. 

Film nummer to handler om rolleforståelse mellom eier og brukere av bygget, og at disse har et felles ansvar for sikkerhetsarbeidet. Bygningseiere må blant annet sørge for at forvaltere, driftspersonell og representanter for leietakere involveres ved innføring og utøvelse av det systematiske sikkerhetsarbeidet. 

Den tredje filmen handler om hva eier må kunne om bygget sitt, og hva som er byggets tekniske forutsetninger og hva bygget brukes til. Bygningseiere må også sørge for at forvaltere og driftspersonell er i stand til å overholde alle relevante krav etter plan- og bygningsloven og HMS-regelverket.

Sist oppdatert: 04.01.2021