Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg

Norsk brannvernforening har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg. Virksomheten drives av Kontroll & Rådgivning as, som er et datterselskap av Stiftelsen Norsk brannvernforening.

Vi utfører i hovedsak to typer kontroller: kontroll av nye anlegg og periodisk oppfølging av eksisterende anlegg.

Kontroll av nye anlegg

Hensikten med kontroll av nye anlegg er å sjekke at anlegget er montert i henhold til angitte spesifikasjoner og gjeldende regelverk. Gjennom førstegangskontroll påser våre kontrollører at eier av anlegget får levert det vedkommende har bestilt og betalt for.

Periodisk kontroll

Hensikten med periodisk kontroll av eksisterende anlegg er å sikre at disse til enhver tid er i orden og kan yte optimalt ved et eventuelt branntilløp, samt undersøke om administrative forhold rundt drift gjennomføres som forutsatt.

Krav til kontroll

For eiere av bygg med sprinkleranlegg eller andre typer brannsikringsanlegg er det viktig å vite at både forsikringsnæringen og myndigheter setter krav til kontroll av slike anlegg. I de fleste tilfellene betyr det årlig kontroll.

Krav fra forsikring

Alle norske skadeforsikringsselskaper krever kontroll av nye brannsikringsanlegg samt periodisk kontroll av eksisterende anlegg. Dette er normalt nedfelt som en del av vilkårene i forsikringsavtalene.

Krav fra myndigheter

Gjennom Plan- og bygningsloven som gjelder for nye bygg, og Forskrift om brannforebygging som gjelder for eksisterende bygningsmasse, settes det krav til systematiske kontrollrutiner.

Godkjenninger

Kontroll & Rådgivning as har alle nødvendige godkjenninger for å drive kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg i henhold til krav fra forsikring og myndigheter. Vi er landets største aktør innen sprinklerkontroll.

Ønsker du tilbud?

Kontroll & Rådgivning har kontorer i Oslo og Trondheim som sammen dekker hele landet. Vi tilbyr kontrakter til fast pris. Ønsker du tilbud eller ytterligere informasjon? Ta kontakt!

Tom Nygren

tn@brannvernforeningen.no
M: 91656300