Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Det brenner ikke - minutt for minutt

Brannsikkerhetsrapport: Et nødvendig gode for bygningseiere.

- Eiere tar ofte unødig høy risiko med hensyn til sikkerheten i bygningene sine. Det har vi funnet en god og kostnadseffektiv løsning på, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Løsningen er en Brannsikkerhetsrapport basert på en helhetlig kontroll av brannsikkerheten i det enkelte bygg. Kontrollen omfatter blant annet sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og el-anlegg. Ventilasjonsanlegg og andre tekniske systemer blir også gjennomgått. Det samme gjelder branndokumentasjonen og bruken av bygget sett opp mot krav i regelverket.

- Med en helhetlig kontroll av brannsikkerheten avdekker vi eventuelle utfordringer i forhold til byggets beskaffenhet, tekniske systemer og byggets bruk. I etterkant får eier en rapport som konkret angir nivået på brannsikkerheten i bygget og hvilken restrisiko som må ivaretas gjennom internkontrollsystemet, opplyser Søtorp.

Rapporten er verdifull av flere grunner. Den gir trygghet for eier og har verdi ved kjøp av forsikring. Den er også viktig dokumentasjon ved omsetning av bygg, og gir et godt grunnlag for å kvalitetssikre driften av bygg. Rapporten gir også grunnlag for arbeid med tiltak som ytterligere kan minimalisere materielle og personellmessige konsekvenser av branntilløp.

- Det selges ingen produkter knyttet til Brannsikkerhetsrapporten og kunden er dermed ikke forpliktet til noen leverandører. Det leveres en objektiv og uavhengig rapport om brannsikkerhet til våre kunder, poengterer Søtorp.

Brannsikkerhetsrapport kan bestilles gjennom selskapet Kontroll og Rådgivning, som er et datterselskap av Norsk brannvernforening.

Datterselskapet samarbeider med Omega Holtan AS om kontroll knyttet til elsikkerhet. Omega Holtan er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, og har hovedfokus på kurs og konsulentvirksomhet, prosjekt og prosjekteringstjenester, kontroll, termografering og internkontroll.

Kontaktpersoner

Kontroll og Rådgivning AS
Tom Nygren
Mobiltelefon: 916 56 300
E-post: tom.nygren@brannvernforeningen.no

Omega Holtan AS
Ragnar Holtan
Mobiltelefon: 957 31 837
E-post: ragnar.holtan@omegaholtan.no