Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Program

Torsdag 31. mai
09.00 – 10.00
Registering
10.00 – 10.10
Åpning av konferansen v/ leder Geir Ulriksen
10.10 – 10.30
Hvilke krav skal stilles til brannvesen og instruktører når fagskolen utplasserer elever? Morten Støldal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
10.30 – 11.30 Nytt undervisningsopplegg for barnehage og 6. klasse. Håvard Kleppe og Rikard Heimen, Bjørnisprosjektet
11.30 – 12.00
Pause 
12.00 – 13.00
Den gode instruktøren. Kjersti Elestad, Politihøgskolen
13.00 – 14.00
Lunsj
14.00 – 15.00
Hvordan kan VR teknologi være med på å øve i fremtiden? Kåre Vegar Sund, Trainor AS
15.00 – 17.00
Demonstrasjon og omvisning for øvelsesanlegg med gassdrift. Isi øvelsesanlegg, Asker og Bærum brannvesen IKS

Fredag 1. juni
09.00 – 09.10
Dagens åpning v/ leder Geir Ulriksen
09.10 – 10.00
Hvordan bruke øvelser for å øve mediestrategi og forebygging. Arnt Foldvik, Vestfold interkommunale brannvesen IKS
10.00 – 10.45
Alene som øvingsleder! Hvordan å være alene som øvingsleder, for samtlige nødetater ved øvelser som involverer 100 personer – i sjøen? Hva kreves av arbeid og forberedelser under planlegging, gjennomføring, evaluering og oppsummering? Brannmester Søren Rodriguez ved Follo brannvesen IKS, har vært øvingsleder for 4 store øvelser i Oslofjorden hvert eneste år, de ti siste årene. - Han deler sin kunnskap og erfaringer med oss, her er det mange tips å hente 
10.45 – 11.15
Pause
11.15 – 12.00
Workshop: Felles database for undervisningsmateriell - Standardisering for brann- Norge - Hvilke temaer skal være standard?
12.00 – 13.00
Medlemmenes time. Hvordan skal NBUF arbeide med fremtidsrettet undervisning?
13.00
Lunsj og hjemreise