Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Program 2020

ENDELIG PROGRAM FOR BRANNVERNKONFERANSEN 2020 KOMMER.

 

Problemstillinger som vil bli drøftet:


Bygges det sikkert?
Hvorfor gjennomfører ikke lokal byggesak tilsyn i byggefasen?

Når kart og terreng ikke stemmer.
Erfaringer rundt viktigheten av å følge opp brannkonseptet under byggeperioden og årskontroll av bygget.

Brannsikkerhet i bygg – Et rammeverk.
Brannsikkerhet er en av forutsetningene for at vi kan oppholde oss trygt i et byggverk. For å oppnå god brannsikkerhet krevers en helhetlig tilnærming og et rammeverk for organisatoriske og tekniske tiltak.  

Dokumentasjon av Forvaltning, Drift og Vedlikehold.
FDV er både krav og ord som brukes mye, men hvordan vet vi hva som er relevant, hva som skal overføres til driftsfasen og hvordan vi skal benytte oss av den kunnskapen vi får overført?

Rolleforståelse for en brannansvarlig.
Med ny forskrift om brannforebygging i 2016 ble begrepet brannvernleder erstattet med brannansvarlig. Har dette ført til en rolleendring og har myndighetene oppnådd sitt ønske om bedring?

Rolleskille mellom eier og bruker.
Hva må gjøres av eier og hva kan gjøres av bruker? Når må du kontakte en brannrådgiver?

Hvilke krav benyttes for å sette forsikringspremien til en virksomhet?
Hvordan vekter de regelverket opp mot sine vurderinger og sikkerhetsforskrifter, mener de at dagens sikkerhetsnivå er akseptabelt? 

Lav-energibygg på full fart inn i Norge.
Hvordan påvirker dette brannsikkerheten og hvilke utfordringer gir dette til kontroll og vedlikehold av byggverket?

El-branner i næringsbygg.
Hva er de vanligste årsakene, hvordan hindrer vi dem og hvordan kan de begrenses?

Øver vi riktig?
Endring av arbeidshverdagen medfører behov for å endre hvordan vi tenker evakuering og rutiner for hendelser.

Tilbake