Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

BVK19 programomtale

Årets program har fokus på de nøkkelfaktorene som skal til for å få et sikkert og effektivt bygg. Konferansen er rettet mot drifter, forvalter og eier av bygg.

Bestillerkompetanse

Bestillerkompetanse er en forutsetting for at det bygget du ønsker skal bli virkelighet, men det er mange ulike praksiser der ute. Hvordan kan standardisering og økt kompetanse bidra til bedre valg og løsninger.

Akseptkriterier

Funksjonsbasert regelverk fremmer innovasjon og nyskapning, men kan også gi utfordringer om hvor skal lista skal legges. Akseptkriterier er derfor viktige å definere.

Beste praksis

Høy kompetanse gir beste praksis, reduserer risiko og kostnader. Mange bygningseiere kan gjennom fellesskap høyne sin kompetanse ved å hente inspirasjon og løsninger fra andre.

Rolleforståelse

Alle ledd i en prosess krever rolleforståelse. Når man har kompetanse på de rette områdene og vet hvem som fyller de ulike rollene får man gode forutsetninger for gode bygg.