Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Program

Brannvern lønner seg! Brannvernkonferansen gir deg nøkkelfaktorene, de gode løsningene og de smarte verktøyene for et sikkert og effektivt bygg. Her er programmet for de to dagene 6. og 7. mai:

Mandag 6. mai

10.00 Hvem bestemmer brannsikkerheten?
Vi tar det ofte for gitt at brannsikkerheten er i orden. Kan vi stole på det, når det er så mange ulike parter og påvirkningsfaktorer involvert? Hvem definerer hva som er tilstrekkelig brannsikkert?
Rolf Søtorp, Norsk brannvernforening

11.00 Fra bakpå til frempå – en suksesshistorie
Hvilke grep har bygningseiere gjort for å få gode, sikre og lønnsomme bygg?
Helge Knutsen og Lars Kristiansen, Protector Forsikring

11.45 Pause

12.15 Hva innebærer det å oppgradere bygget til 85-forskriftens sikkerhetsnivå?
Eldre bygg skal oppgraderes, men hvor går grensene og hvilke vurderinger må gjøres?
Trond S. Andersen, Direktoratet for byggkvalitet

13.00 Lunsj

14.00 Hva kan man forvente når man bestiller en tilstandsrapport?
Norsk Standard har laget en standard for hva en tilstandsrapport skal inneholde. Men hva kan vi forvente av en slik rapport, og hva kan den brukes til?
Håkon Winterseth, Firesafe

14.45 Systematisk sikkerhetsarbeid er på manges lepper, men hvordan gå fra ord til handling?
Forskrift om brannforebygging setter krav til systematisk arbeid, men hvilke grep og rutiner må iverksettes for at dette skal fungere?
Jan-Tore Dilling, For sikkerhets skyld AS

15.30 Pause

16.00 Hvordan definerer man beste praksis?
Med et funksjonsbasert regelverk må vi ha gode beskrivelser av hva som er gode og praktiske løsninger. Hvordan vet vi at løsningen er god nok?
Anders Kirkhus, Sintef

Tirsdag 7. mai

09.00 Hvordan påvirker den økte miljøsatsingen i bygg brannsikkerheten?
Miljøfokuset bidrar til at det bygges stadig flere moderne bygg, som oppfyller krav til både helse og miljø. Hvilke utfordringer innebærer det ved en brann?
Even Andersen, SWECO

09.45 Endringer i bygget: Når slår kravet om søknadsplikt inn, og når bruker vi PBL § 20-1 og §31-2?
I løpet av et byggs levetid blir det ofte både tilbygg, omgjøringer og rehabiliteringer. Hvilke tiltak må søkes om, og hvor store inngrep kan gjøres før søknadsplikten slår inn?
Anders Arnhus, PiD solutions AS

10.30 Pause

11.00 Med fokus på lønnsom drift: Brannforebygging og lønnsom drift hand i hand
Er det mulig å drive god brannforebygging i lønnsomme bygg? Et av Norges største eiendomsselskaper forteller hvordan de løser det.
Odmund Fintland, ENTRA

11.45 Dokumentasjon for bygg i drift: Hva er forventningene under tilsyn?
Brann- og redningsvesenet har ansvar for tilsyn i mange bygg. Hvordan jobber de målrettet for å sikre god brannforebygging i dine bygg?
Egil Stensrud, Asker og Bærum Brannvesen IKS

12.30 Lunsj

13.30 Hvor går egentlig rolleskillet mellom eier og bruker av et bygg?
Det finnes utallige varianter av kontrakter og avtaler mellom eier og bruker i et bygg. Hvordan defineres rolleskillet i regelverket, og hva kan utføres av hvem?
Anders Unhjem Pettersen, Forsvarsbygg

14.15 Vi ser inn i glasskula: Hva tenker bransjen om fremtidens utfordringer?
Paneldebatt: Hvor går utviklingen i norske byggverk, og hvem har egentlig ansvaret for brannsikkerheten?

15.00 Avslutning

Tilbake