Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Innføring i risikoanalyse, Kristiansand

Dagskurs for deg som har ansvar eller som har oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Her lærer du hva risiko er, hvordan du finner den og hvordan du bedømmer den. Vi fokuserer på å ha en god blanding av teori og praktiske tilnærminger i undervisningen.

Målgruppe

Driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige, forebyggende personell, rådgivere bygg.
 

Målsetting:

Dette kurset skal gi deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å kartlegge farer, trusler og gjennomføre enkle risikovurderinger.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:

 • Kjenne til hvordan man kartlegger farer og trusler for brannsikkerheten
 • Kunne gjøre rede for bedriftens dokumentasjonsplikt i internkontrollforskriften
 • Gjøre rede for hvordan man vurderer sannsynlighet og konsekvens i brannvernarbeidet
 • Kunne bruke metode grovanalysen og bow- tie modellen til enkel risikoanalyse
 • Kunne lage mål og delmål for bedriftens brannvernarbeid

Kursinnhold

 • Internkontroll
 • Mål og målsettinger i det forebyggende arbeidet
 • Kartlegging av risiko
 • Metoder for risikovurderinger
 • Akseptkriterier for risiko
 • Håndtering av risiko
Kursets varighet: en dag


Salgsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.

Kurset er også modul 2 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E