Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kurs i systematisk sikkerhetsarbeid, Gardermoen

Systematisk sikkerhetsarbeid er et kurs som gir deg systemkompetanse. Målet er at du skal forstå hva du skal gjøre, vite hvordan du gjør det, og beskrive hvorfor tiltakene du gjennomfører er smarte. Fremfor alt vil du lære mer om at systematisk sikkerhetsarbeid lønner seg, om ulike forebyggende tiltak og om hvordan man etablerer en sikkerhetsorganisasjon. Videre viser vi hvordan du med enkle verktøy kan måle effekt av tiltakene du setter i gang. Fagpersonene bak kurset har jobbet med systematisk sikkerhetsarbeid i en årrekke. Basert på egne erfaringer vet de hva som virker og hva som kan gå galt.

Målgruppe:
Dette kurset er for deg som eier bygninger eller er besluttningstaker for en bygningseier i privat eller offentlig sektor.
Kravene til sikkerhet er mange. Feil ved bygninger og andre typer byggverk kan få store konsekvenser. Hva om det begynner å brenne? Er du sikker på at bygningen vil tåle en brann? 

Kursinnhold:
Kurset er en introduksjon til temaet systematisk sikkerhetsarbeid.
- Hva skal forebygges?
- Kravene til brannsikkerhet
- Hvordan forebygge brann - Systematisk sikkerhetsarbeid
- Organisering av det systematiske sikkerhetsarbeidet
- Eksempler fra virksomheter som jobber systematisk

Foredragsholder:
Jan-Tore Dilling, Branningeniør, For sikkerhets skyld AS
Jan-Tore har 15 års erfaring i brannfaget. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.