Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannforebyggende kurs - brannvernleder, Oslo

Kurset gir deg som brannansvarlig/brannvernleder kompetanse og praktiske tips om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres i din virksomhet for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Kursinnhold:

Kursets to første dager tar for seg de tekniske og organisatoriske oppgavene som er nødvendig for å få en god brannsikkerhet for eier og bruker av et brannobjekt. Kursets tredje dag gir en praktisk innføring i hvordan risikoanalyse og risikovurdering med tilhørende handlingsplaner kan bidra til økt sikkerhet i virksomheten.

Kurspriser:
Brannforebyggende kurs med risikoanalyse kr. 7.950,-

Kursprisen inkl. kursmateriell (lover og forskrifter, kurskompendium), lunsj og kaffe/te i pausene, gjelder ikke overnatting. Kursmateriell sendes på e-post i forkant av kurs.

Kurset avholdes kl. 08.30-16.00, alle kursdagene.

Kursleder:
Tom Erik Galambos, Norsk brannvernforening.
Tom Erik er utdannet feiersvenn og har tidligere jobbet 15 år i brann- og feiervesenet med forebyggende brannvern i bygg og risikoutsatte grupper. Han har også drevet med kurs og øvelser for industrivern. Til daglig har Tom Erik ansvar for kursutvikling i Brannvernforeningen. Han underviser også ved Norges brannskole og har skrevet flere lærebøker.