Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannansvarlig nivå 2 (systematisk sikkerhetsarbeid), Gardermoen

Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. For å kunne gjøre nettopp dette har Norsk brannvernforening skreddersydd et kurs i systematisk sikkerhetsarbeid.

Målgruppe:

Dette kurset er for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige, brannvesenets forebyggende personell, rådgivere bygg og for de som har erfaring som brannansvarlig og ønsker faglig påfyll.

Kursinnhold:

- Hva skal forebygges?
- Det brenner, hvorfor går det bra?
- Hvordan forebygge brann med systematisk sikkerhetsarbeid?
- Hvordan få et godt systematisk sikkerhetsarbeid?
- Hvilke krav stilles fra myndighetene og forsikringsbransjen?
- IK-Bygg, en plattform myndighetene er med på å forme

Kurset bygger på temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Målsetting:

Deltakeren skal etter endt kurs ha økt kunnskaper som brannansvarlig, systematisk sikkerhetsarbeid og kunne forholde seg til gjeldende regelverk innenfor forebyggende brannsikkerhet.

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren:
- Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
- Gjøre rede for eiers plikter til brannforebyggende arbeid
- Gjøre rede for eier og brukes plikt til systematisk sikkerhetsarbeid
- Kjenne til systemer for internkontroll
- Kjenne til veilederen i systematisk sikkerhetsarbeid

Foredragsholder: branningeniør Jan-Tore Dilling

Jan-Tore har jobbet med brannfaget siden 2002. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern, har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging, som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.