Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannansvarlig (brannvernleder), Oslo

Kurset er for deg som har ansvar eller som har oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Her lærer du hvilke krav som stilles, både organisatoriske og tekniske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker, og brannansvarlig har. Vi fokuserer på å ha en god blanding av teori og praktiske tilnærminger i undervisningen.

Målgruppe:
Brannansvarlige, brannvernledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, HMS ansvarlige, bygning- og bedriftseiere og andre med ansvar og oppgaver med brannsikkerhet i bygg.

Kursinnhold:
- Brannforebyggende arbeid
- Organisatoriske og tekniske tiltak
- Aktive og passive brannsikringstiltak
- Brannårsaker og brannutvikling
- Slokkemidler – fordeler og ulemper
- Evakuering og evalueringsrutiner
- Branninstruks- og rutiner
- Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
- Krav til eier og brukere av byggverk
- Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging

Målsetting:
Dette kurset skal gi deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å ivareta bedriftens brannforebyggende ansvarsområder.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
- Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende
  planer
- Kunne bistå i gjennomføring av øvelser for ansatte
- Gjøre rede for tekniske og organisatoriske tiltak
- Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre         brannsikkerheten i virksomheten
- Gjøre rede for hvordan det forebyggende arbeidet i bedriften skal     dokumenteres
- Gjøre rede for hvordan bruken av byggverk skal vurderes, og om   det er i samsvar med godkjenningen
- Kjenne til de vanligste årsakene til at branner oppstår
- Kjenne til ulike aktive og passive brannsikringstiltak
- Kjenne til ulike varslings- og slokkemetoder og vite de ulike   bruksområdene de har
- Kjenne til risiko knyttet til forskjellige brannscenario i virksomhetene

Kurset er også modul 1 for de som ønsker å ta sertifikat som «Fire Safety Coordinator CFPA-E».