Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sikkerhet og risikoanalyse i eksisterende byggverk

Kurset er rettet inn mot risikoanalyse og ­vurdering av brann­ sikkerheten i eksisterende byggverk. Brann og eksplosjonsvernlovens bestemmelser er videreført blant annet i forebyggendeforskriften og internkontrollforskriften. Forskrift om brannforebygging stiller krav om at eldre byggverk, særlig i næringsbygg skal ha et sikkerhetsnivå som tilsvarer kravene i byggeforskrift 1985 eller nyere. De aktuelle forskriftene stiller krav til at eier og bruker av byggverk skal kunne dokumentere at brannsikkerheten i bygget er ivaretatt, for eksempel ved en risiko­ analyse. Dokumentasjonskravet kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

Målgruppe

For å få best mulig utbytte av kurset bør deltakerne ha kjennskap til fagfeltet brann og noe kunnskap om regelverket på området: Forskrift om brannforebygging (2016) og byggeteknisk forskrift med veiledning. Videre bør deltakerne ha noe kjennskap til risikoanalyse og risikovurdering.

 

Målsetting:

 • Gjøre deltakerne bedre rustet til å forstå hvilke rammer og virkemidler som kan benyttes i fastsettelse av brannsikringstiltak i eksisterende byggverk. Felles for alle slike vurderinger er at valg av løsninger skal ha en risikoanalyse som grunnlag. NS 3901 Risikoanalyser blir presentert på kurset. Slike risikoanalyser kan i tillegg legges til grunn for ulike valg som kan gi god sikkerhetsgevinst i forhold til kostnader.
 • Gjennom risikoanalyse skal kursdeltakeren kunne vurdere om eksisterende bygg har et sikkerhetsnivå tilsvarende kravene i forebyggendeforskriften.
 • Kursdeltakeren skal kunne vurdere hvilke branntekniske sikringstiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille aktuelle krav i henhold til sikkerhet ved brann.

Kursinnhold

 • Risikobegrepet

 • Hjemmelsgrunnlag for krav til analyser

 • Eksempler fra reelle branner, hvilke krav gjelder til ivaretakelse av

  brannsikkerheten og ansvar en har som eier og bruker

 • Gruppeoppgave og diskusjon i plenum; hvordan utøve

  internkontrollansvaret for brannsikkerheten i deltakernes egne

  virksomheter?

 • Risikoaksept ­ om å fastsette risikoakseptkriterier. Blir

  brannsikkerheten «god nok»?

 • Oppgradering av byggverk til 1985 forskriften, når er det godt

  nok?

 • Risikoanalysemetoder

 • Eksempler på brannsikring basert på risikoanalyser, muligheter og

  begrensninger

 • Tekniske brannsikringstiltak; virkemåte og pålitelighet

 • Organisatoriske brannsikringstiltak

 • Avklaringer og avslutning

Foredragsholdere: Lars Haugrud og Anders Arnhus

Kursets varighet: To dager

Salgsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.