Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannforebyggende kurs - eiers ansvar og oppgaver, Trondheim

Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. For å kunne gjøre nettopp dette har Norsk brannvernforening skreddersydd et kurs i systematisk sikkerhetsarbeid for eiere og beslutningstakere i foretak som eier bygninger.

Målgruppe:
Dette kurset er for deg som eier bygninger eller er besluttningstaker for en bygningseier i privat eller offentlig sektor.

Kursinnhold:
Brannforebyggende kurs - eiers ansvar og oppgaver gir deg en forståelse av hva som må gjøres, hvordan det gjøres og utbytte av å gjøre det. Systematisk sikkerhetsarbeid gir ikke bare gevinst i form av økt sikkerhet. Det er også økonomisk lønnsomt. Kurset presenterer dessuten enkle verktøy for å måle effekten av tiltakene du igangsetter.

Kurset bygger på en ny temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Kurset er en introduksjon til temaet systematisk sikkerhetsarbeid.
- Hva skal forebygges?
- Kravene til brannsikkerhet
- Hvordan forebygge brann - Systematisk sikkerhetsarbeid
- Organisering av det systematiske sikkerhetsarbeidet
- Eksempler fra virksomheter som jobber systematisk

Foredragsholder:
Branningeniør Jan-Tore Dilling.
Jan-Tore har 15 års erfaring i brannfaget. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.