Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kurs for handel med fyrverkeri, Brønnøysund

Etter eksplosivforskriften er virksomheter som driver handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri pålagt å utpeke en kompetent person, og ved behov stedfortredere, som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig og på lovlig måte. Særskilt utpekt person og dennes stedfortreder skal kunne dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de fyrverkeriartiklene som selges. Denne kunnskapen skal erverves gjennom kurs i handel med fyrverkeri.

Kurspris:
Kurs for fyrverkeri forhandlere kr 3.500,-

Kursprisen inkl. kursmateriell (kurskompendium), lunsj og kaffe/te i pausene, gjelder ikke overnatting. Kursmateriell deles ut ved kursstart.

Kursleder kommer fra Norsk brannvernforening.

Informasjon: Enhver som håndterer eksplosiv vare skal være skikket, ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og bl.a. ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Person som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år, og kursdeltakeren må være fylt 18 år ved kursstart. Sertifikat med utløp 31.12.16 må resertifiseres. Dette kan gjøres ved å enten ta et e-læringskurs eller delta på et ordninært klasseromskurs.