Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kurs for profesjonelle pyroteknikere, Sørmarka

Tre dagers kurs bestående av teori, praksis og avsluttende eksamen. Gjennom kurset skal deltakerne planlegge og gjennomføre et kategori 4 fyrverkeri. Etter bestått eksamen må deltakeren delta på 10 fyrverkeriarrangementer, under opplæring hos godkjent pyrotekniker.

Kurspris:
Kurs for profesjonelle pyroteknikere kategori 4 kr 18.000,-

Kursprisen inkl. kursmateriell (lover og forskrifter, kurskompendium), lunsj og kaffe/te i pausene, gjelder ikke overnatting. Overnatting kan bestilles samtidig som påmelding til kurs. Kursmateriell sendes ut til deltakerne elektronisk i forkant av kurs, samt deles ut ved kursstart. Det forutsettes at deltakeren har lest dette før de deltar på kurset.

Kursleder kommer fra Norsk brannvernforening.

Informasjon: Kurs i bruk av fyrverkeri kategori 2, 3 og 4 skal omfatte alle artikler f.eks til bruk på festivaler eller større markeringer, og annet typisk publikumstilgjengelig fyrverkeri. Kurset er aktuelt for profesjonelle brukere, personer som kan dokumentere relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare, for å få ervervelstillatelse. Enhver som håndterer eksplosiv vare skal være skikket, ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og bl.a. ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Person som håndterer fyrverkeri skal være over 18 år, og kursdeltakeren må være fylt 18 år ved kursstart.