Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Opplæring og øvelser

I samarbeid med Norsk brannvernforening kan du og din virksomhet jobbe for en brannsikker bedrift. Vi kan tilby kurs og gjennomføring av praktiske øvelser med erfarne instruktører fra brannvesen. Kursene arrangeres for dine ansatte i din virksomhet. Ved å arrangere et kurs i kjente omgivelser vil du få ansatte som vil føle seg tryggere på sin arbeidsplass. Kursets innhold tilpasses din virksomhets behov ut i fra deres risikobilde.

Brannteori

Gjennom brannteori vil deltakeren få grunnleggende kunnskap om brann som fenomen, hvordan brann utvikler seg og konsekvensene ved en brann. Målet er å gi deltakeren muligheten til å arbeide systematisk med brannforebyggende tiltak. Gjennom økt kunnskap læres det hvordan en kan bekjempe brann og branntilløp.

Slokkeøvelse

Brannteori, praktisk slokkeøvelse med håndslokkeapparat og demonstrasjon utført av instruktør. 

Evakueringsøvelse

Du vet ikke på forhånd hvordan du og dine kolleger vil reagere ved en brann. Eller hvilke forutsettinger som råder. Og når det gjelder, handler det om sekunder for brannen viser ingen hensyn. Da gjelder det å ha øvd. Etter en evakueringsøvelse skal du ha økt forståelse for din oppførsel under rømning, samt andre faktorer som påvirker evakueringen.

Spillbord

I en spillbordøvelse presenteres en hendelse og vi kjører en evakuering gjennom samtale og diskusjon. Hjelpemiddelet er rømningsplan i stor størrelse, og deltakerne spiller ut øvelsen rundt et bord etter instrukser fra instruktøren. Spillbordøvelsen innledes med en teoretisk innføring i brannvern slik at deltakerne får den grunnleggende forståelsen av hva brannvern innebærer. Vi leser også igjennom branninstruksen sammen med deltakerne i øvelsen. På denne måten kan vi - når vi evaluerer i etterkant - enkelt se om branninstruksen faktisk fungerer i praksis eller om den bør revideres. Spillbord inkludert en innledende brannvernøkt varer rundt 1,5 time med 8-12 deltakere.

Kurs på øvelsesanlegg

Bedriftstilpassede kurs kan også bygges rundt innholdet i våre åpne kurs:

  • Brannvernlederkurs 1 (2-dagers grunnleggende kurs som passer særlig for personer med utvidet ansvar for brannsikkerheten på arbeidsplassen)
  • Brannvernlederkurs 2 (dagskurs om systematisk sikkerhetsarbeid)
  • Risikoanalyse brann (dagskurs som gir en grunnleggende innføring i bruk av risikoanalyser i brannvernarbeidet)