Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Beredskap- og øvelsesplanlegging

Dagskurs for deg som allerede er brannvernleder eller har et utvidet ansvar for brannsikkerheten i bedriften. Her får du både teoretiske og praktiske verktøy for å øve og gjennomføre ulike brannverntiltak ved uønskede hendelser.

Påmelding kurs

 

 
 
Kurspris er kr. 6.200,-.

Målsetting:

Deltageren skal ha grunnleggende kunnskaper om hvordan organisere beredskapsgrupper og gjennomføre brannvernøvelser i virksomheten.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kunne planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere brannvernøvelser
• Kunne vurdere organisatoriske tiltak og foreslå endringer
• Kunne lære opp og koordinere bedriftsinterne beredskapsgrupper
• Gjøre rede for de ulike slokkemidler og slokkemetoder, og vite hvilke bruksområder de har

Innhold:

• Regelverk
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
• Vurdering og metoder for håndtering av uønskede hendelser
• Opplæring og koordinering av bedriftsinterne beredskapsgrupper
• Ulike slokkemidler og slokkemetoder

Kurset har et stort omfang av kombinasjon mellom teoretiske og praktiske øvelser. Kurset har flere ulike slokkeøvelser og avholdes derfor kun på Asker og Bærum brannvesens øvelseanlegg på Isi, Bærum.

Eksamen

For deg som har gjennomført modul 1 og modul 2 i løpet av de siste to år, får du muligheten til å ta eksamen og kan får sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E.

Kursets varighet: 7 timer

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.

Tilbake til oversikten over brannkurs