Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannkurs

Norsk brannvernforenings viktigste oppgave er å dele kunnskap og skape bevissthet rundt hva som forårsaker brann, og hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå at det oppstår brann. Vi tilbyr ulike typer brannkurs for fagfolk og personer som jobber med eller har ansvar for brannsikkerheten i ulike bygg, f.eks. brannvernledere og brannansvarlige.

Klikk på de ulike kategoriene for å se oversikten over tid og sted for de ulike kursene, samt mer informasjon om kursinnhold:

Brannvernleder 1 (grunnleggende kurs, 2 dager)

Risikoanalyse brann (grunnleggende kurs, 1 dag)

Sikkerhet og risikoanalyse i eksisterende byggverk (kurs for viderekomne, 2 dager)

Evakueringsansvarlig (etasjevakt) (grunnleggende kurs, 1 dag)

Beredskap- og øvelsesplanlegging (grunnleggende kurs, 1 dag)

Brannvern i borettslag og sameier (grunnleggende kurs, tre timer)

Grunnleggende brannvern og førstehjelp (grunnleggende kurs, 1 dag)

Brannteknisk prosjektering – TEK17

I tillegg tilbyr vi bedriftstilpassede kurs og brannøvelser med innhold skreddersydd for din virksomhet.

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern er ofte en viktig del av interkontrollen i mange byggverk. I tillegg stiller forskriften om brannforebygging en rekke krav til eiere og brukere av byggverk om å forebygge brann. Det beste scenarioet er at det ikke oppstår brann i det hele tatt – derfor fokuserer våre kurs på hvordan brann kan forebygges.

Brannforebyggende kurs

Våre kurs gir opplæring i forebyggende brannvern på ulike nivåer – noen kurs er på introduksjonsnivå, mens andre passer for viderekomne med noe eksisterende kjennskap til regelverk rundt brannsikkerhet. Generelt er våre kurs tilpasset deg som jobber innen HMS, drift, forvaltning eller brannvern. Kursene holdes normalt i flere norske byer, men av hensyn til smittevern gjennomføres de i en periode framover kun som webinar.