Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannansvarlig (brannvernleder), Oslo (FULLT)

Todagers- kurs for deg som har ansvar eller som har oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Her lærer du hvilke krav som stilles, både organisatoriske og tekniske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker, og brannansvarlig har. Vi fokuserer på å ha en god blanding av teori og praktiske tilnærminger i undervisningen.

Målgruppe

Brannansvarlige, brannvernledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, HMS ansvarlige, bygning- og bedriftseiere og andre med ansvar og oppgaver med brannsikkerhet i bygg.
 

Målsetting:

Dette kurset skal gi deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å ivareta bedriftens brannforebyggende ansvarsområder.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
 • Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
 • Kunne bistå i gjennomføring av øvelser for ansatte
 • Gjøre rede for tekniske og organisatoriske tiltak
 • Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i virksomheten
 • Gjøre rede for hvordan det forebyggende arbeidet i bedriften skal dokumenteres
 • Gjøre rede for hvordan bruken av byggverk skal vurderes, og om det er i samsvar med godkjenningen
 • Kjenne til de vanligste årsakene til at branner oppstår
 • Kjenne til ulike aktive og passive brannsikringstiltak
 • Kjenne til ulike varslings- og slokkemetoder og vite de ulike bruksområdene de har

Kursinnhold

 • Brannforebyggende arbeid
 • Organisatoriske og tekniske tiltak
 • Aktive og passive brannsikringstiltak
 • Brannårsaker og brannutvikling
 • Slokkemidler – fordeler og begrensning
 • Evakuering og evalueringsrutiner
 • Branninstruks- og rutiner
 • Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
 • Krav til eier og brukere av byggverk
 • Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging
Kursets varighet: To dager


Salgsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.

 

Kurset er også modul 1 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E