Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannansvarlig nivå 2 (Systematisk sikkerhetsarbeid), Oslo

Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. For å kunne gjøre nettopp dette har Norsk brannvernforening skreddersydd et kurs i systematisk sikkerhetsarbeid.

Målgruppe

Dette kurset er for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige, brannvesenets forebyggende personell, rådgivere bygg og for de som har erfaring som brannansvarlig og ønsker faglig påfyll.
 

Målsetting:

Deltakeren skal etter endt kurs ha økt kunnskaper som brannansvarlig, i systematisk sikkerhetsarbeid og kunne forholde seg til gjeldende regelverk innenfor forebyggende brannsikkerhet.

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren:
 • Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
 • Gjøre rede for eiers plikter til brannforebyggende arbeid
 • Gjøre rede for eier og brukes plikt til systematisk sikkerhetsarbeid
 • Kjenne til systemer for internkontroll
 • Kjenne til veilederen i systematisk sikkerhetsarbeid

Kursinnhold

 • Hva skal forebygges?
 • Det brenner, hvorfor går det bra?
 • Hvordan forebygge brann med systematisk sikkerhetsarbeid?
 • Hvordan få et godt systematisk sikkerhetsarbeid?
 • Hvilke krav stilles fra myndighetene og forsikringsbransjen?
 • IK- Bygg, en plattform myndighetene er med på å forme
Kurset bygger på en ny temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Kursets varighet: en dag

Foredragsholder: branningeniør Jan-Tore Dilling
Jan-Tore har jobbet med brannfaget siden 2002. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern, har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging, som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.


Salgsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.