Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvernleder nivå 2 (systematisk sikkerhetsarbeid) WEBINAR

Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. For å kunne gjøre nettopp dette har Norsk brannvernforening skreddersydd et kurs i systematisk sikkerhetsarbeid.

Målgruppe

Dette kurset er for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige, brannvesenets forebyggende personell, rådgivere bygg og for de som har erfaring som brannansvarlig og ønsker faglig påfyll.

Målsetting

Deltakeren skal etter endt kurs ha økt kunnskaper som brannansvarlig, i systematisk sikkerhetsarbeid og kunne forholde seg til gjeldende regelverk innenfor forebyggende brannsikkerhet.

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Gjøre rede for eiers plikter til brannforebyggende arbeid
• Gjøre rede for eier og brukes plikt til systematisk sikkerhetsarbeid
• Kjenne til systemer for internkontroll
• Kjenne til veilederen i systematisk sikkerhetsarbeid

Kursinnhold

• Hva skal forebygges?
• Det brenner, hvorfor går det bra?
• Hvordan forebygge brann med systematisk sikkerhetsarbeid?
• Hvordan få et godt systematisk sikkerhetsarbeid?
• Hvilke krav stilles fra myndighetene og forsikringsbransjen?
• IK- Bygg, en plattform myndighetene er med på å forme

Kurset bygger på en ny temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Kursets varighet

Totalt fem timer fordelt på to økter:
Økt 1 fra 0900 - 1130
Økt 2 fra 1300 - 1530

Foredragsholder: branningeniør Jan-Tore Dilling

Jan-Tore har jobbet med brannfaget siden 2002. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern, har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging, som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.

Slik deltar du på webinar

Dette kurset er et nettbasert webinar som kjøres i nettleseren på din egen datamaskin. I webinaret vil du se vår presentasjon og høre våre kursledere live. Du kan fortsatt ha live interaksjon med kursholderen, og f.eks. stille spørsmål underveis i kurset. Du kan både stille åpne spørsmål som vi vil svare på direkte og som alle kan se, og ha dialog som kun er mellom deg og kursholderen. Vi bruker alltid de første minuttene av webinaret til å forklare hvordan undervisningen vil foregå, og hvordan interaksjonen med oss foregår. Etter påmelding får du tilsendt en e-post med mer informasjon og en unik lenke for å få tilgang til kurset.

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 5 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 5 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.