Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Innføring i risikoanalyse WEBINAR

Webinar for deg som har ansvar eller som har oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Her lærer du hva risiko er, hvordan du finner den og hvordan du bedømmer den. Vi fokuserer på å ha god interaksjon med deltakerne under kurset.

Målgruppe

Driftere, forvaltere, vaktmestere, brannvernledere, brannansvarlige, forebyggende personell, rådgivere bygg m.fl.

Målsetting

Dette kurset skal gi deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å kartlegge farer, trusler og gjennomføre enkle risikovurderinger.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kjenne til hvordan man kartlegger farer og trusler for brannsikkerheten
• Kunne gjøre rede for bedriftens dokumentasjonsplikt i internkontrollforskriften
• Gjøre rede for hvordan man vurderer sannsynlighet og konsekvens i brannvernarbeidet
• Kunne bruke metode grovanalysen og bow- tie modellen til enkel risikoanalyse
• Kunne lage mål og delmål for bedriftens brannvernarbeid

Kursinnhold

• Internkontroll
• Mål og målsettinger i det forebyggende arbeidet
• Kartlegging av risiko
• Metoder for risikovurderinger
• Akseptkriterier for risiko
• Håndtering av risiko

Kursets varighet

Totalt fem timer fordelt på to økter:
• Økt 1 fra 0900 - 1130
• Økt 2 fra 1300 - 1530

Slik deltar du på webinar

Dette kurset er et nettbasert webinar som kjøres i nettleseren på din egen datamaskin. I webinaret vil du se vår presentasjon og høre våre kursledere live. Du kan fortsatt ha live interaksjon med kursholderen, og f.eks. stille spørsmål underveis i kurset. Du kan både stille åpne spørsmål som vi vil svare på direkte og som alle kan se, og ha dialog som kun er mellom deg og kursholderen. Vi bruker alltid de første minuttene av webinaret til å forklare hvordan undervisningen vil foregå, og hvordan interaksjonen med oss foregår. Etter påmelding får du tilsendt en e-post med mer informasjon og en unik lenke for å få tilgang til kurset.

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 5 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 5 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.