Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvernleder - webinar

Webinar for deg som har ansvar eller oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Her lærer du hvilke krav som stilles, både organisatoriske og tekniske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker, og brannansvarlig har. Vi fokuserer på å ha en god interaksjon med deltakerne under kurset.

Målgruppe

Brannansvarlige, brannvernledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, HMS ansvarlige, bygning- og bedriftseiere og andre med ansvar og oppgaver med brannsikkerhet i bygg.

Målsetting

Dette kurset skal gi deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å ivareta bedriftens brannforebyggende ansvarsområder.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Kunne bistå i gjennomføring av øvelser for ansatte
• Gjøre rede for tekniske og organisatoriske tiltak
• Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i virksomheten
• Gjøre rede for hvordan det forebyggende arbeidet i bedriften skal dokumenteres
• Gjøre rede for hvordan bruken av byggverk skal vurderes, og om det er i samsvar med godkjenningen
• Kjenne til de vanligste årsakene til at branner oppstår
• Kjenne til ulike aktive og passive brannsikringstiltak
• Kjenne til ulike varslings- og slokkemetoder og vite de ulike bruksområdene de har

Kursinnhold

• Brannforebyggende arbeid
• Organisatoriske og tekniske tiltak
• Aktive og passive brannsikringstiltak
• Brannårsaker og brannutvikling
• Slokkemidler – fordeler og begrensning
• Evakuering og evalueringsrutiner
• Branninstruks- og rutiner
• Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
• Krav til eier og brukere av byggverk
• Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging

Kursets varighet

Ti timer fordelt på fire økter over to dager: 
• Dag 1, økt 1 fra 0900 - 1130 
• Dag 1, økt 2 fra 1300 - 1530 
• Dag 2, økt 3 fra 0900 - 1130 
• Dag 2, økt 4 fra 1300 - 1530

Slik deltar du på webinar

Dette kurset er et nettbasert webinar som kjøres i nettleseren på din egen datamaskin. I webinaret vil du se vår presentasjon og høre våre kursledere live. Du kan fortsatt ha live interaksjon med kursholderen, og f.eks. stille spørsmål underveis i kurset. Du kan både stille åpne spørsmål som vi vil svare på direkte og som alle kan se, og ha dialog som kun er mellom deg og kursholderen. Vi bruker alltid de første minuttene av webinaret til å forklare hvordan undervisningen vil foregå, og hvordan interaksjonen med oss foregår. Etter påmelding får du tilsendt en e-post med mer informasjon og en unik lenke for å få tilgang til kurset.

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 5 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 5 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.

Kurset er også modul 1 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E