Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannteknisk prosjektering – TEK17

Kurset er rettet mot rådgivere, forebyggende brannpersonell, saksbehandlere og arkitekter som arbeider med, eller ønsker å lære mer om, brannteknisk prosjektering. Det tas utgangspunkt i TEK17 og preaksepterte ytelser, med spesielt fokus på kapittel 11 (brannsikkerhet). Videre vil det vises til forskrifter og tilhørende veiledninger som henger sammen med TEK17.

Kursinnhold:

Roller og ansvarsfordeling i et byggeprosjekt
- Roller i byggesak
- Hvem har ansvaret - og for hva?

Framdrift i prosjekteringen
- Regelverk i prosjekterings- og driftsfase
- Dokumentasjon i prosjektering
- Overtakelsen: Fra byggefase til driftsfase
- Dokumentasjon i driftsfase

Sikkerhet ved brann - hvordan dokumentere samsvar med krav i PBL og TEK
- Risikoklasser og brannklasser
- Bæreevne og stabilitet
- Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
- Brannseksjoner og brannceller
- Materialer og produkters egenskaper ved brann
- Krav om rømning og redning – rømningsvei og utgang fra branncelle
- Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
- Tilrettelegging for manuell slokking
- Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres i klasseromoppsett med temavise forelesninger hvor det vil bli tid til diskusjoner etter hvert tema. Her kan deltakerne diskutere egne løsninger relatert til tema med foreleser og kursdeltakere.

Etter endt kurs vil deltakerne ha en bredere innsikt i hvilke valg som kan gjøres i brannteknisk prosjektering og hva som styrer våre valg av løsninger.

Forelesere

Kurset ledes av Anders Arnhus og Lars Haugrud i PiD Solutions AS.

Påmelding Brannteknisk prosjektering – TEK17

Brannteknisk prosjektering 1. - 2. november, Oslo

Ordinær kurspris er kr. 8.500,-. Earlybird med rabatt på kr. 500,- ved påmelding innen 3 måneder før kursstart.