Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvern i borettslag og sameier

Er du styremedlem i borettslag eller boligsameie og trenger påfyll om ansvaret dere har for brannforebyggende arbeid? Norsk brannvernforening tilbyr nå et nytt digitalt kurs for styremedlemmer i boligselskaper.

Kurset vil ta for seg hvordan du og resten av styret kan ivareta brannsikkerheten i boligselskapet. Kurset gjennomføres etter normal arbeidstid, og bygger på vårt undervisningsopplegg «Ta sikkerheten på alvor».

Kurset vil belyse styrets ansvar og beboernes forpliktelser i det brannforebyggende arbeidet.

Kursets varighet: 3 timer, 1800 – 2100.

Våre kurs går som normalt, men med noen tilpasninger:
Se informasjon om smitteforebyggende tiltak på våre kurs.

Påmelding kurs

 

Kurspris er 1500 kr.

Målsetting:
Kurset skal gi økt kunnskap og kompetanse for å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid i boligselskapet.

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:

• Kjenne til de vanligste brannårsakene
• Kunne gjøre rede for styrets ansvar og oppgaver
• Kjenne til beboernes oppgaver og plikter
• Kunne lede arbeidet med systematisk sikkerhetsarbeid i boligselskapet
• Få økt kompetanse om bygningenes forutsetninger
• Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i boligselskapet
• Få økt kunnskap om krav til dokumentasjon

Kursinnhold

• Kort om brann som fenomen
• Styrets ansvar
• Beboernes ansvar og plikter
• Bygningsmessig brannsikring
• Rømningsveier
• Risikoanalyse som hjelpemiddel
• Systematisk sikkerhetsarbeid

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.

Tilbake til oversikt over brannkurs