Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Årets foredragsholdere

Under årets konferanse setter vi søkelyset på hvordan teknologi kan gi oss brannsikre og bærekraftige bygg inn i en mer hybrid hverdag.

Gjennom to innholdsrike dager kan vi se frem til en rekke spennende innlegg, fra foredragsholdere som er ledende på området.

Her kan du lese om noen av årets foredragsholdere.

Fredrik Hiort, BRIAB

Fredrik er utdannet branningeniør fra Lunds universitet. Fredrik har gjennom sin karriere hovedsakelig jobbet i ulike brannkonsulentselskaper. I 2001 var Fredrik en av grunnleggerne av Briab Brand & Riskingenjörerna AB. Som administrerende direktør i Briab 2006-2019 etablerte Fredrik selskapet til å være et av de ledende brannsikkerhets- og risikokonsulentselskapene i Sverige, både når det gjelder spisskompetanse og størrelse. I dag er Fredrik Senior Partner med fokus på å transformere både Briab og Fire Engineering-miljøet til en digitalisert arbeidsflyt ved hjelp av BIM-teknologier.

Fredrik Hiort, BRIAB

Mai Anh Th Lê, Statsbygg

Mai Anh er ansatt i Statsbygg og har stor faglig tyngde innen ulike eiendomsfaglige områder. Hun er opptatt av at byggenes funksjonalitet understøtter brukernes virksomhet, samtidig som blant bærekraft og innovasjon er ivaretatt. I Statsbygg har hun bidratt til at organisasjonen er nyskapende og endringsvillig til å ta i bruk teknologiske muligheter for effektivisering. Hun leder arbeidet knyttet til Smart Eiendomsdrift. 

Mai Anh Thị Lê, Statsbygg

Karine Einang, Einang Safety Consult AS

Karine har en variert yrkesbakgrunn, der hun mellom annet har arbeidet som HR-leder, brannkonstabel, tilsynspersonell i brannvesenet, brannsjef og lederutvikler. En rød tråd går igjen i Karine sin utdanning – nemlig HMS og beredskap. Etter en bachelor i Risk Management utdannet hun seg videre til HMS-ingeniør og deretter branningeniør, med påfølgende årstudium i beredskapsledelse og diverse utdanninger fra Norges Brannskole og Politihøgskolen. Karine driver i dag Einang Safety Consult AS, og har både som privat og profesjonelt mål å bidra til at de hun møter på sin vei skal ha en trygg og kjekk dag på jobben. 

Karine Einang, Einang Safety Consult AS

Anne Steen-Hansen, RISE Fire Research

Anne Steen-Hansen er professor i brannteknikk ved NTNU, og sjefforsker ved RISE Fire Research. Hun er leder for forskningssenteret FRIC – Fire Research andInnovation Centre, der ulike typer teknologi inngår i prosjektene. Anne har arbeidet med brannsikkerhet i over 30 år, blant annet med materialers branntekniske egenskaper, brannstatistikk, gransking av branner og brannterminologi. 

Anne Steen-Hansen, RISE Fire Research

Tommy Ueland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tommy er utdannet branningeniør. Han jobber som sjefsingeniør i brann- og redning seksjonen i DSB, der hans primære arbeidsoppgave er å støtte kommunene i deres brannforebyggende arbeid gjennom lov, forskrift og veiledning. Tommy er lidenskapelig opptatt av brannforebygging og har lang erfaring fra det private som brannteknisk rådgiver og fra forebyggende avdeling i et stort interkommunalt brannvesen.

Tommy Ueland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Fire Protection

Tommy Carnebo har jobbet mer enn 20 år som brannmann i Södertörns brandförsvarsförbund og er nå Risk Management Specialist på Dafo Vehicle Fire Protection. Tommy har jobbet med trafikksikkerhet i 15 år og spesialiserte seg i 2017 på alternativa drivstoff, fortrinnsvis el og gass. Sidan 2018 har han gjennomført et 80-talls kurs og forelesninger om risikoer knyttet til alternative drivstoff. Tommy har også vært sakkyndig i flere MSB-projekt.

Andre foredragsholdere under årets Brannvernkonferanse.

Geir Drangsholt, Brannrådgiver, Safezone AS 

Jarl Tonning, Brannrådgiver, NOKAS Brannkonsult AS.