Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Program

Mandag 9. mai 

10:00   Åpning av konferansen 

10:10   Vil teknologi bidra til bedre brannsikkerhet i fremtiden?  
Vi ser inn i glasskula og gir deg Brannvernforeningens tanker om hvordan en teknologisk fremtid sammen med menneskene kan skape bedre brannsikkerhet.  
Foredragsholder: Rolf Søtorp, Brannvernforeningen 

10:45   Hvordan kan bruk av BIM bedre brannsikkerheten i byggefasen?  
BIM forbindes ofte med en nærmest virtuell verden. Opplev en brannrådgivers tips om hvordan man tar steget inn i en ny hverdag med både bedre lønnsomhet og brannsikkerhet. 
Foredragsholder: Fredrik Hiort, BRIAB  

11:30   Pause m/ utstillervandring 

12:00   Hvordan kan brannsimulering dokumentere brannsikkerheten i nye og eksisterende bygg? 
Er brannsimulering en god metode for å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt, og kan vi bruke brannsimulering til å forebygge de store brannene?   
Foredragsholder: Geir Drangsholt, Safezone AS 

12:30   Trebygg kan bidra til å løse klimakrisen og gi lavere klimapåvirkning enn tradisjonelle stål- og betongbygg, men hvordan sørger vi for tilfredsstillende brannsikkerhet?
Massivtre og limtre har hatt en økning i popularitet den siste tiden og benyttes i alt fra 2-etasjes skolebygg helt til Mjøstårnet, som er et 18-etasjers bygg med blant annet leiligheter, kontor og hotell. Med stadig strengere krav til klimapåvirkning satses det nå på høye trebygg. Treverk brenner godt, i motsetning til stål og betong, men hvordan ivaretar vi samme sikkerhetsnivå som for tradisjonelle betong- og stålbygg. Hvilke muligheter og begrensninger har vi?
Foredragsholder: Jon Helge Martinsen og Daniel Kinden, Asplan Viak

13:00   Lunsj m/ utstillervandring 

14:00   Debatt: Hvorfor har vi ikke mer kunnskap om branner? 
For å kunne forebygge branner må vi også ha kunnskap om dem. Det er avgjørende for å finne de riktige forebyggende satsingsområdene. Hvorfor etterforskes det ikke mer? Hvorfor etterleves ikke riksadvokatens rundskriv fra 1973?
Debattleder: Line Hamre, Brannvernforeningen  

15:00   KONGE-metoden 
Øystein Pettersen er fra Groruddalen i Oslo og har levd hele livet som skiløper på elitenivå. Gjennom årene har han oppnådd flere gode resultater, men vil heller bli dømt for hvem han er som person fremfor hvor fort han har gått på ski i skogen. Blant temaene i foredragene til Øystein er bevissthet rundt mål, handlinger, vaner, tanker, prioriteringer, verdier, energi, tid og standarder. Han vil at alle skal vite hvor de vil og hvorfor. 
Foredragsholder: Øystein Pettersen 

16:00   Oppsummering av dagen 

19:00 Konferansemiddag 

 

Tirsdag 10. mai 

09:00   Hvordan kan forskning lede an til en teknologisk utvikling av brannvernet? 
Fire Research and Innovation Centre (FRIC) jobber for å øke vår brannfaglige kunnskap så vi kan ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet.  
Foredragsholder: Anne Steen-Hansen, FRIC 

09:30   Batteribranner i bygninger, kan disse slokkes og kan de forebygges?
Fremtidens bygninger vil ha batterier som strømkilder og/eller som reservekraft. Dette er utrolig energirike produkter som er en ny utfordring for brannrådgivere. Hvordan skal vi tenke rundt plassering, indikasjon osv. for å gjøre en god risikoanalyse. Fremtidens energikilder krever nytenkning og sikkerhetsløsninger.
Foredragsholder: Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Fire Protection AB

10:00   Krever mer teknologi et bedre samarbeid mellom eier og bruker? 
Med teknologi følger det også flere krav til forvaltning, drift og vedlikehold. Eieren som er ansvarlig for brannsikkerheten er avhengig av at også brukeren setter søkelyset på brannvernet. Å jobbe systematisk er derfor en viktig nøkkel i en teknologisk hverdag.
Foredragsholder: Tore Nordahl, PiD Solutions 

1030   Pause m/utstillervandring   

11:00   Digitale tvillinger i 2023 - en ny måte å tenke brannsikkerhet på? 
Digitale tvillinger av bygninger vil gjøre det enklere å få informasjon og dokumentasjon om bygningen. De kan samle inn data i sanntid og lære seg hvordan personer i bygningene bruker dem. Digitale tvillinger kan også avdekke problemer før de rekker å vokse seg store.  
Foredragsholder: Mai Anh Thị Lê, Statsbygg 

11:30   Lunsj 

12:30   Debatt: Hvor er byggetilsynet? 
Stadig leser vi om feil prosjektering, dårlig utførelse og mangelfull kontroll. Regelverket baserer seg på tillit sier direktoratet for byggkvalitet. Hvem skal gjennomføre tilsynet? Kan vi forvente like mange feil i fremtiden? 
Debattleder: Line Hamre, Brannvernforeningen 

13:30   Teknologien kommer, men har vi endringsviljen som skal til for å ta den i bruk? 
Hvordan ivaretar vi menneskene oppi den nye teknologien. Forsvinner den menneskelige faktoren eller kan menneskene styrke teknologien slik at vi får enda bedre brannsikkerhet?    
Foredragsholder: Karine Einang, Einang Safety Consult AS 

14:00   Hva er status for arbeidet med standarden prNS3962 – Brannsikkerhet – Kontroll av produksjonsunderlag og utførelse? 
Det å ikke ha obligatorisk kontroll av produksjonsunderlag og utførelse innen brannsikkerhet, bidrar i mange tilfeller til feil, ofte med store økonomiske konsekvenser som fører til oppretting i ettertid.  
Foredragsholder: Jarl Tonning, NOKAS brann 

14:30   Den brannforebyggende verktøykassen
Tilsyn er et viktig og tradisjonelt tiltak i brann- og redningsvesenets verktøykasse, men det er langt fra det eneste - og gir det alltid best resultat? Hvordan kan kommunene sørge for å bruke rett tiltak på rett sted? Tommy presenterer prosjekt håndbok i brannforebygging som skal bidra til bedre brannsikkerhet ved å effektivisere og øke den brannforebyggende kompetansen i alle ledd.
Foredragsholder: Tommy Ueland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

15:00   Oppsummering og avslutning av konferansen          

Med forbehold om endringer i programmet.