Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Program 2021

Mandag 10. mai

Bygger Norge sikkert?
Det mangler tilsyn og dokumentasjon. Hvordan kan vi vite at det er brannsikkert nok?

Vi må tenke helhetlig om brannsikkerhet i bygg
For at brannsikkerhet i et bygg skal kunne fungere optimalt er vi helt avhengig av at alle forutsetninger blir ivaretatt, både tekniske og organisatoriske. Norsk brannvernforening introduserer «huset» som er en oversikt over hvordan samspillet mellom de ulike forutsetningene utgjør en helhetlig tanke.

Når kart og terreng ikke stemmer
Asker kommune har erfart hvor viktig det er å følge opp brannkonseptet under byggeperioden og årskontroll av bygget.

Dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
FDV er både krav og ord som brukes mye, men hvordan vet vi hva som er relevant, hva skal overføres til driftsfasen og hvordan skal vi benytte oss av den kunnskapen vi får overført?

Forstår du rollen din godt nok?
Har et tydeligere regelverk med klarere roller gitt bedre brannsikkerhet? Brannvernlederrollen, er den fortsatt intakt og har kompetansen økt? Har myndighetene oppnådd sitt ønske om bedring?

Hvordan bygger vi en god brannvernorganisasjon?
Å bygge en brannvernorganisasjon krever tid, kunnskap og litt tålmodighet. Hvilke erfaringer gjorde de seg når man bygde en ny organisasjon på Nordlandssykehuset?

Hvordan forbereder vi oss på kriser?
Hvordan kan man forebygge forskjellige hendelser. Hvordan helse forbereder seg og hvordan brann kan gjør det samme.

En ganske uvanlig foredragsholder
Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre? – forskjellen på kunnskap og anvendt kunnskap.

Tirsdag 11. mai

Hvilke krav benyttes for å sette polisen til en virksomhet
Hvordan vekter de regelverket opp mot sine vurderinger og sikkerhetsforskrifter, mener de at dagens sikkerhetsnivå er akseptabelt?

Lavenergibygg på full fart inn i Norge
Hvordan påvirker dette brannsikkerheten og hvilke nye brannfeller kan dette gi?

El-branner i Næringsbygg
Hva er de vanligste årsakene, hvordan hindrer vi dem og hvordan kan de begrenses

Paneldebatt om brannsikkerhet
Hvorfor er det uenighet i rådgivermiljøet om de forskjellige valg som blir tatt i forbindelse med utarbeidelse av brannkonsepter?

Hva ønsker brannrådgivere?

Finnes det en etisk standard for brannrådgivere? Hva skal til for å kunne gi tilstrekkelig brannsikkerhet?

Øver vi riktig?
Endring av arbeidshverdagen medfører behov for å endre hvordan vi tenker evakuering og rutiner for hendelser.

Vil øke kunnskap om brannårsak
Knitre- kunnskapsdatabasen inneholder erfaringsdata knyttet til brannårsaker med utgangspunkt i resultater fra etterforskning. I tillegg skal databasen samle litteratur og forsøk nasjonalt, nordisk og internasjonalt for å fange opp årsaker, forskning og utvikling generelt. – Formålet med databasen er å øke kunnskap om brannårsak, slik at vi kan treffe bedre på det forebyggende arbeidet og lette arbeidet for de som arbeider med etterforskning av branner. En målsetting er at databasen motiverer for mer brannetterforskning og bygger opp erfaringsdata som kan påvirke det forebyggende arbeidet, samt dele kunnskap.

Hvordan ser bygget vårt ut nå?
En oppsummering av dagene 

Tilbake