Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Program 2021

Mandag 10. mai

 
10.00 Åpning av konferansen, v/ konferansier Esben Gihle
 
10.00 Bygger Norge sikkert? v/Rolf Søtorp, Norsk brannvernforening

Det mangler tilsyn og dokumentasjon. Hvordan kan vi vite at det er brannsikkert nok?

11.00 Vi må tenke helhetlig om brannsikkerhet i bygg v/Tom Erik Galambos og Line Holtberget, Norsk brannvernforening
For at brannsikkerhet i et bygg skal kunne fungere optimalt er vi helt avhengig av at alle forutsetninger blir ivaretatt, både tekniske og organisatoriske. Norsk brannvernforening introduserer «huset» som er en oversikt over hvordan samspillet mellom de ulike forutsetningene utgjør en helhetlig tanke.

11.30 Pause m/utstillervandring

12.00 Når kart og terreng ikke stemmer v/Mona Nerli, Asker kommune
Asker kommune har erfart hvor viktig det er å følge opp brannkonseptet under byggeperioden og årskontroll av bygget.

12.30 Dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) v/Lars Haugrud, PiD solutions
FDV er både krav og ord som brukes mye, men hvordan vet vi hva som er relevant, hva skal overføres til driftsfasen og hvordan skal vi benytte oss av den kunnskapen vi får overført?

13.00 Lunsj m/utstillervandring

14.00 Forstår du rollen din godt nok? v/Tommy Ueland, DSB
Har et tydeligere regelverk med klarere roller gitt bedre brannsikkerhet? Brannvernlederrollen, er den fortsatt intakt og har kompetansen økt? Har myndighetene oppnådd sitt ønske om bedring?

14.30 Hvordan bygger vi en god brannvernorganisasjon? v/Øyvind Bølgen Johnsen, Nordlandsykehuset
Å bygge en brannvernorganisasjon krever tid, kunnskap og litt tålmodighet. Hvilke erfaringer gjorde de seg når man bygde en ny organisasjon på Nordlandssykehuset?

15.00 Kan en helsekrise gi lærdom for forebygging av brann? v/Cecilie Daae, Helse Nord
Hvordan kan man forebygge forskjellige hendelser. Hvordan helse forbereder seg og hvordan brann kan gjør det samme.

15.30 Pause m/utstillervandring

16.00 En ganske uvanlig foredragsholder v/Henrik Aase
Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre? – forskjellen på kunnskap og anvendt kunnskap.

Tirsdag 11. mai


09.00 Hvilke krav stiller forsikring til en virksomhet
v/Geir Grønsholt, KLP Skadeforsikring AS
Hvordan vekter de regelverket opp mot sine vurderinger og sikkerhetsforskrifter, mener de at dagens sikkerhetsnivå er akseptabelt?

09.45 Hvordan dokumentere fravik fra VETK? v/Anne-Marit Haukø og Brynhild Garberg Olsø, SINTEF
SINTEF har i forbindelse med revidering av Byggforskseriens 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept laget en metode for å definere dokumentasjonsbehovet ved fravik fra veiledningen til TEK.

10.30 Pause m/utstillervandring

11.00 El-branner i Næringsbygg v/Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet AS
Hva er de vanligste årsakene? Hvordan hindrer vi dem, og hvordan kan de begrenses?

11.30 Paneldebatt om brannsikkerhet
Hvorfor er det uenighet i rådgivermiljøet om de forskjellige valg som blir tatt i forbindelse med utarbeidelse av brannkonsepter?

Hva ønsker brannrådgivere?

Finnes det en etisk standard for brannrådgivere? Hva skal til for å kunne gi tilstrekkelig brannsikkerhet?

12.30 Lunsj m/utstillervandring

13.30 Øver vi riktig? v/Tom Erik Galambos, Norsk brannvernforening
Endring av arbeidshverdagen medfører behov for å endre hvordan vi tenker evakuering og rutiner for hendelser.

14.00 Vil øke kunnskap om brannårsak, v/Kripos og Norsk brannvernforening
Knitre- kunnskapsdatabasen inneholder erfaringsdata knyttet til brannårsaker med utgangspunkt i resultater fra etterforskning. I tillegg skal databasen samle litteratur og forsøk nasjonalt, nordisk og internasjonalt for å fange opp årsaker, forskning og utvikling generelt. – Formålet med databasen er å øke kunnskap om brannårsak, slik at vi kan treffe bedre på det forebyggende arbeidet og lette arbeidet for de som arbeider med etterforskning av branner. En målsetting er at databasen motiverer for mer brannetterforskning og bygger opp erfaringsdata som kan påvirke det forebyggende arbeidet, samt dele kunnskap.

14.30 Hvordan ser bygget vårt ut nå v/Rolf Søtorp, Norsk brannvernforening
En oppsummering av dagene

Tilbake