Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvernlederkurs 1

Våre brannvernlederkurs holdes i flere norske byer og som webinar. Kurset passer for deg som har ansvar eller oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Kurset fungerer også som modul 1 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E.

Oppgavene til brannvernlederen

Som brannvernleder har du ansvar for å ivareta brannsikkerheten i bygget. Noen av brannvernleders oppgaver er å sørge for at rømningsveier og branndører fungerer som de skal, samt sørge for kontroll og vedlikehold av byggets elektriske anlegg. I tillegg stilles det krav til dokumentasjon av forebyggende arbeid.

Vårt brannvernkurs

Vårt brannvernkurs går over to dager, og lærer deg hvilke krav som stilles til tekniske og organisatoriske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker og brannansvarlig har i forbindelse med brannsikkerhet.

Påmelding brannvernlederkurs

Det tas forbehold om at klasseromskurs kan bli endret til webinar, avhengig av myndighetenes retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.

Ordinær kurspris for klasseromskurs er kr. 5.300,-. Pris for webinar er kr. 4.100,-. Earlybird på klasseromskurs med rabatt på kr. 500,- ved påmelding innen 3 måneder før kursstart.

Kurset gir deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å utføre brannvernleders oppgaver – å ivareta bedriftens eller byggets brannforebyggende ansvarsområder. Undervisningen vår bygger på en god blanding av teori og praktiske tilnærminger, og er ledet av erfarne foredragsholdere.

Hvem passer brannvernkurset for?

Brannvernlederkurset passer både for brannansvarlige, brannvernledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige, bygning- og bedriftseiere og andre med ansvar og oppgaver med brannsikkerhet i bygg. Bla i oversikten og finn det neste kurset nær deg.

Målsetting

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Kunne bistå i gjennomføring av øvelser for ansatte
• Gjøre rede for tekniske og organisatoriske tiltak
• Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i virksomheten
• Gjøre rede for hvordan det forebyggende arbeidet i bedriften skal dokumenteres
• Gjøre rede for hvordan bruken av byggverk skal vurderes, og om det er i samsvar med godkjenningen
• Kjenne til de vanligste årsakene til at branner oppstår
• Kjenne til ulike aktive og passive brannsikringstiltak
• Kjenne til ulike varslings- og slokkemetoder og vite de ulike bruksområdene de har

Kursinnhold

• Brannforebyggende arbeid
• Organisatoriske og tekniske tiltak
• Aktive og passive brannsikringstiltak
• Brannårsaker og brannutvikling
• Slokkemidler – fordeler og begrensning
• Evakuering og evalueringsrutiner
• Branninstruks- og rutiner
• Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
• Krav til eier og brukere av byggverk
• Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut ved kjøp. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet.

Dette kurset er modul 1 av 3 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E. Sertifikatet gir dokumentert kompetanse for deg som har ansvar for brannvern i et bygg eller en virksomhet. Sertifikatet er også et bevis på at du har fått opplæring etter en felles europeisk fagplan. Les mer om sertifikatet her!

Tilbake til oversikt over brannkurs.