Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvernlederkurs 2: Systematisk sikkerhetsarbeid

Vårt kurs i systematisk sikkerhetsarbeid er nivå 2 for brannvernledere. Kurset passer for deg som allerede har noe erfaring som brannvernleder, og ønsker faglig påfyll på HMS-kompetansen. Kurset er spesielt utformet for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige og rådgivere.

Hva er systematisk sikkerhetsarbeid?

Systematisk sikkerhetsarbeid er s-en i det lovpålagte HMS-arbeidet, og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. Sikkerhetsarbeidet er summen av alle tiltak som gjøres og dokumenteres for at sikkerheten i bygningen blir ivaretatt.

Systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk HMS-arbeid er det kontinuerlige arbeidet en leder eller eier gjør for å redusere risiko. Systematisk HMS-arbeid skal foregå etter en firestegs-prosess: Kartlegging, risikovurdering, tiltaksplan og evaluering.

Kurset bygger på en ny temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, utviklet i et samarbeid mellom DSB, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Våre kurs går som normalt, men med noen tilpasninger:
Se informasjon om smitteforebyggende tiltak på våre kurs.

Påmelding kurs:

 Kursdato kommer

Ordinær kurspris for klasseromskurs er 3600 kr. Pris for webinar er 2800 kr.  Earlybird med rabatt på 500 kr ved påmelding på klasseromskurs innen 3 måneder før kursstart. 

Målsetting

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Gjøre rede for eiers plikter til brannforebyggende arbeid
• Gjøre rede for eier og brukes plikt til systematisk sikkerhetsarbeid
• Kjenne til systemer for internkontroll
• Kjenne til veilederen i systematisk sikkerhetsarbeid

Kursinnhold

• Hva skal forebygges?
• Det brenner, hvorfor går det bra?
• Hvordan forebygge brann med systematisk arbeid med sikkerheten?
• Hvordan få et godt systematisk arbeid med sikkerheten?
• Hvilke krav stilles fra myndighetene og forsikringsbransjen?
• IK-Bygg, en plattform myndighetene er med på å forme

Foredragsholder

Jan-Tore Dilling er branningeniør og har jobbet med brannfaget siden 2002. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern, har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging, som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Betalingsfrist er 30 dager fra utstedt faktura. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte. Ved eventuell avlysning vil påmeldte få tilbud om plass på et senere kurs.

Tilbake til oversikten over brannkurs