Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Seminar: Kan vi unngå neste katastrofe? Et dagsseminar om brannforebygging og beredskap

Ansatte i brannvesen står daglig i krevende innsatser. Brannforebyggende arbeid kan bidra til å hindre både katastrofer og hverdagskriser. Samvirke mellom virksomheter og brannvesen ute i kommunene er avgjørende for å kunne forebygge og møte kriser best mulig.

Dato: 01.10.21
Tid: 0900-1500
Sted: Digitalt
Pris: 2 900,-

Hvem passer seminaret for?

Seminaret passer for profesjonelle yrkesutøvere innen beredskap, men også for andre med et særskilt ansvar og engasjement for å sikre helse, liv og verdier. Eksempelvis personell i brannforebyggende avdelinger, brannmestere, avdelingsledere i brannvesen, Industrivernledere, innsatsledere i industrivern og HMS ansvarlige.

Innhold:

  • Hvordan kan vi være mentalt forberedt på kriser?
  • Øvelsestips. Kommunale, interkommunale og private virksomheter kan gjennomføre ulike typer øvelser for å forebygge kriser.
  • Hvordan begrense konsekvensene av en krise?
  • Hvordan kan forebygging og beredskap bidra til å trygge innbyggerne.

Målsetting

Hensikten med dette digitale fagseminaret er å gi deltakerne innsikt i strategier og praktiske metoder for å håndtere kriser. Viktige stikkord er økt samhandling og samvirke i det forebyggende arbeidet. Når alarmen går, er det for sent.

Kursholder:

Ole Andre Bråten er kriseforsker, rådgiver og fagbokforfatter innen samfunnssikkerhet og beredskap. Han har erfaring fra utvikling og dimensjonering av beredskapsplanlegging og forebyggende sikkerhetsarbeid samt granskning, utredning og etterforskning etter hendelser.

Bråten har bla. undervist i taktisk etterforskning ved Politihøgskolen, der han også var ansvarlig for samarbeid med Forsikringsnæringens hovedorganisasjon (nå Finans Norge) i forbindelse med utredning av forsikringssaker. Han har lang erfaring med rådgivning til både brannvesen og industrivernpliktige virksomheter - før, under og etter hendelser.

Tilbake til oversikten over brannkurs

Sist oppdatert: 19.04.2021
Publisert: 03.02.2021

Kategorier

Kurs