Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Rehabilitering av skorsteiner

Vårt dagskurs om rehabiliteringer av skorsteiner passer for deg som har jobbet noen år som feier, brannforebygger eller montør. Kurset tar spesielt for seg rehabiliteringsmetodene for ulike skorsteiner og regelverket for montering og tilsyn. Kurset er utviklet i samarbeid med Feiermesternes landsforening og deltagerne vil få en blanding av undervisning, gruppearbeid, diskusjoner og enkeltoppgaver. Det vil også være mulig å ta opp egne problemstillinger under kurset.

Hvem passer kurset for?

Deltageren for dette kurset bør ha minst fem års erfaring, og inneha svennebrev i feierfaget eller ha fullført Norsk Varmes montørkurs modul 3.

Våre kurs går som normalt, men med noen tilpasninger:
Se informasjon om smitteforebyggende tiltak på våre kurs.

Påmelding kurs

 

Kurspris for klasseromskurs er kr. 3.900,- for medlemmer av FLF. For ikke-medlemmer er prisen kr. 4.400,-

Målsetting

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:

 • Kjenne til fordeler og ulemper med de ulike rehabiliteringsmetodene
 • Gjøre rede for hvilke materialer som benyttes i rehabilitering og hvilke egenskaper disse har
 • Gjøre rede for regelverket som omhandler rehabilitering av skorsteiner
 • Gjøre rede for saksgang og forvaltning av søknadsprosesser og avviksbehandling tilknyttet rehabilitering av skorsteiner
 • Kjenne til prinsippene som gjelder for dimensjonering av skorsteiner
 • Kjenne til ulike kontrollmetoder for rehabiliterte skorsteiner

Kursinnhold

 • Rehabiliteringsmetoder
 • Materialenes egenskaper
 • Regelverk for oppføring, reparasjon og tilsyn
 • Saksgang og søknadsprosesser
 • Prinsipper for dimensjonering
 • Kontrollmetoder
 • Oppgaver og diskusjoner

For at alle skal få et godt læringsutbytte av kurset er det maks 25 deltagere pr kurs.

Kursholder

Tom Erik Galambos er utdannet feiesvenn og har jobbet i over 20 år med forebyggende brannvern i både brann- og feiervesenet og i flere private selskaper. Han har også vært leder av Feiermesternes landsforening. Til daglig har Tom Erik ansvar for kursutvikling i Norsk brannvernforening. Han underviser også ved Norges brannskole, har skrevet flere lærebøker og er en av forfatterne i Håndbok i Skorsteiner og ildsteder.

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Betalingsfrist er 30 dager fra utstedt faktura. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte. Ved eventuell avlysning vil påmeldte få tilbud om plass på et senere kurs.

Tilbake til oversikten over kurs for feiere og brannforebyggere.