Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Risikoanalyse brann - grunnleggende kurs

Å kunne kjenne til hva som utgjør risiko og hvordan den skal identifiseres og bedømmes, er viktig kunnskap for deg som har ansvar for eller oppgaver knyttet til brannsikkerhet. Vi holder dagskurs i risikoanalyse som passer for alle som jobber med brannvern. Kurset fungerer også som modul 2 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E.

Kurs i risikoanalyse

Introduksjonskurset gir deg en innføring i risikoanalyse for brannfarer, slik at du er bedre rustet i det forebyggende arbeidet. Etter gjennomført kurs sitter du igjen med kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å kartlegge farer og trusler, samt gjennomføre enkle risikovurderinger.

Kurset passer for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige, rådgivere og forebyggende personell som ønsker å lære mer om risikoanalyse.

Påmelding kurs

* Det tas forbehold om at klasseromskurs kan bli endret til webinar, avhengig av myndighetenes retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.

Ordinær kurspris for klasseromskurs er kr. 4.100,-. Pris for webinar er kr. 3.300,-. Earlybird på klasseromskurs med rabatt på kr. 500,- ved påmelding innen 3 måneder før kursstart.

Målsetting for kurset

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kjenne til hvordan man kartlegger farer og trusler for brannsikkerheten
• Kunne gjøre rede for bedriftens dokumentasjonsplikt i internkontrollforskriften
• Gjøre rede for hvordan man vurderer sannsynlighet og konsekvens i brannvernarbeidet
• Kunne bruke metode grovanalysen og bow-tie modellen til enkel risikoanalyse
• Kunne lage mål og delmål for bedriftens brannvernarbeid

Kursinnhold

• Internkontroll
• Mål og målsettinger i det forebyggende arbeidet
• Kartlegging av risiko
• Metoder for risikovurderinger
• Akseptkriterier for risiko
• Håndtering av risiko

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Betalingsfrist er 30 dager fra utstedt faktura. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte. Ved eventuell avlysning vil påmeldte få tilbud om plass på et senere kurs.

Dette kurset er modul 2 av 3 for de som ønsker å ta sertifikat som Fire Safety Coordinator CFPA-E. Sertifikatet gir dokumentert kompetanse for deg som har ansvar for brannvern i et bygg eller en virksomhet. Sertifikatet er også et bevis på at du har fått opplæring etter en felles europeisk fagplan. Les mer om sertifikatet her!

Tilbake til oversikten over brannkurs