Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sikkerhet og risikoanalyse i eksisterende byggverk

Kurs i sikkerhet og risikoanalyse fokuserer på brannsikkerhet i eksisterende byggverk. Kurset går over to dager og passer best for deg som har kunnskap om fagfeltet og regelverket rundt brannsikkerhet. Noe kjennskap til risikoanalyse er også en fordel.

Forskrift om brannforebygging

Forskriften stiller krav til at eldre byggverk skal oppgraderes til et sikkerhetsnivå som minimum tilsvarer kravene i byggeforskrift 1985. De aktuelle forskriftene stiller krav til dokumentasjon av ivaretagelse av brannsikkerheten – som eksempelvis kan gjøres ved hjelp av en risikoanalyse. 

Lær om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Kurset i sikkerhet og risikoanalyse gjør deg bedre rustet til å forstå rammer og virkemidler som kan benyttes til å fastsette brannsikringstiltak i eksisterende byggverk. Felles for alle slike vurderinger er at det bør ligge en risikoanalyse som beslutningsgrunnlag for valg av løsninger.

Påmelding kurs:

 

Ordinær kurspris er kr. 8.300,-. Earlybird med rabatt på kr. 500,- ved påmelding innen 3 måneder før kursstart.

Kursinnhold

• Risikobegrepet og presentasjon av NS 3901 risikoanalyser
• Hjemmelsgrunnlag for krav til analyser
• Eksempler fra reelle branner; hvilke krav gjelder for ivaretakelse av brannsikkerheten og ansvar man har som eier og bruker
• Gruppeoppgaver og diskusjon i plenum
• Risikoaksept - om å fastsette risikoakseptkriterier. Blir brannsikkerheten "god nok"?
• Oppgradering av byggverk til 1985 forskriften, når er det godt nok?
• Risikoanalysemetoder
• Eksempler på brannsikring basert på risikoanalyser, muligheter og begrensninger
• Tekniske brannsikringstiltak; virkemåte og pålitelighet
• Organisatoriske brannsikringstiltak

Foredragsholdere

Anders Arnhus er utdannet sivilingeniør og arbeider i PiD Solutions AS. Anders har tidligere arbeidet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Multiconsult og innen forsikring. Han har vært med i arbeidsgruppen som har laget NS 3901:2012. Anders har bred erfaring fra prosjektering og er sensor innen masterutdanning i brannsikkerhet.

Lars Haugrud er utdannet branningeniør og arbeider i PiD Solutions AS. Han har tidligere vært leder for brannvesenets forebyggende avdeling, arbeidet i Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lars har vært med å utarbeide dagens forskrift om brannforebygging.

Begge foredragsholdere vil være til stede under hele kurset.

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Betalingsfrist er 30 dager fra utstedt faktura. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Norsk brannvernforening tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte. Ved eventuell avlysning vil påmeldte få tilbud om plass på et senere kurs.

Tilbake til oversikt over brannkurs