Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter
Grunnkurs for brannkonstabel, hefte 1-3 samlet

Grunnkurs for brannkonstabel, hefte 1-3 samlet

Artikkelnr.1858

1 150,- NOK

Legg i handlekurven

De tre bøkene «Grunnkurs for brannkonstabel» dekker alle emnene i kursplanen for den forskriftsfestede grunnopplæringen av brannkonstabler. Norges brannskole har det faglige og administrative ansvaret for kursene.

Lærebøkene er beregnet for deltakere i denne grunnopplæringen, men passer også som oppdatering for øvrig brannpersonell og andre interesserte. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller i en samlet bokpakke.

Utgitt 2019 i et samarbeid mellom Norges brannskole og Norsk brannvernforening.

Hefte 1: Format A4, 162 sider. ISBN 978-82-7485-099-4.
Hefte 2: Format A4, 150 sider. ISBN 978-82-7485-100-7.
Hefte 3: Format A4, 140 sider. ISBN 978-82-7485-102-3.

Innhold

Hefte 1
1.2 Brannvesenets organisasjon
1.3 Helse, miljø og sikkerhet
1.4 Anatomi og arbeidsfysiologi
1.5 Bevisstgjøring og samarbeid
1.6 Menneskets adferd i stress-situasjoner
2.5 Arbeid på brann- og skadested
2.1 Brannfysikk og brannkjemi
2.2 Røykventilering
2.4 Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper
2.3 Brannforebygging
2.10 Berøringsfare
2.11 Restverdiredning

Hefte 2
2.8 Slokkemidler og -metoder
2.7 Skog- og utmarksbranner
2.9 Sotbrann
4.1 Røykdykking
2.6 Innsats i tunneler

Hefte 3
3.1 Pasienthåndtering
3.2 Trafikkulykker
3.3 Tauredning
3.4 Søk og redning
3.5 Overflateredning
3.6 Dyreredning
5.1 Farlige stoffer
5.2 CBRNE
5.3 Kjemikaliedykking

Relevant tilleggslitteratur for kursplanen i grunnutdanningen av brannkonstabler: