Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sprengkulde gir økt brannfare

Kulda har bitt seg fast i store deler av landet. Norsk brannvernforening frykter en økning i antall boligbranner dersom det kalde vinterværet vedvarer.

Det er ventet ned mot 30 kuldegrader en rekke steder de nærmeste dagene. Og vi vet at høy belastning på elektriske anlegg og utstrakt vedfyring bidrar til økt risiko for boligbrann.

Vi vil ikke at folk skal fryse i boligene sine, men advarer likevel mot å fyre for hardt. Vi peker spesielt på brannfaren ved overbelastning av elektriske anlegg. Eldre el-anlegg bør kontrolleres og eventuelt oppgraderes av en autorisert installatør.

Det gjelder ikke minst anlegg med porselenssikringer som kanskje er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert i forhold til hva husholdningen benytter av elektrisk utstyr.

For å forebygge brann i kuldeperioder med stor belastning på det elektriske anlegget anbefaler Brannvernforeningen en jevnlig sjekk i sikringsskapet. Om det lukter svidd eller sikringer er så varme at de er ubehagelig å berøre, bør man umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte en autorisert installatør.

Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke.

For alle som benytter vedfyring til oppvarming av boligen er det viktig å forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden i forkant av fyringssesongen. I tvilstilfeller bør man få skorstein og ildsteder sjekket av fagfolk på området.

En vanlig feil i forbindelse med vedfyring er å fylle opp ovn eller ildsted med store mengder ved. Under fyringen holdes trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Dette kalles rundfyring og medfører dannelse av beksot i skorsteinen. Mye beksot kan føre til brann i skorsteinen.

Rådet vårt er å benytte mindre og hyppigere ilegg av ved kombinert med god trekk. Det gir både en renere og mer økonomisk forbrenning.