Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Unngå brannfeller: Be om tilsynsrapport for leirskoler

Flaks og tilfeldigheter gjorde at ingen omkom da Høgeset leirskole i Valdres ble totalskadet i brann i fjor. Skoler som skal sende elever på leirskole, bør sjekke med lokalt brannvesen om aktuelle leirskolebygg tilfredsstiller lovpålagte krav til brannsikkerhet.

Leirskolebrannen i Valdres i fjor vinter burde være en tankevekker for alle skoleledere her i landet. Den raske og omfattende brannen viste at leirskolebygget hadde branntekniske feil og mangler.

Som overnattingssteder har leirskoler krav om risikobasert tilsyn fra brannvesenet. Etter hvert tilsyn skal det følge en skriftlig rapport hvor eventuelle feil og mangler ved brannsikkerheten er påpekt og frist for utbedringer gitt. Om videre drift medfører fare for liv og helse, kan brannvesenet stenge bygninger til feil og mangler er utbedret.

Vi ønsker ikke å skremme landets rektorer, men de har faktisk et ansvar for at elever og lærere ikke utsettes for unødig brannrisiko ved leirskoleopphold. Har skoleledelsen blinket ut en aktuell leirskole, kan det være fornuftig å be om en fersk tilsynsrapport fra det lokale brannvesenet før man tar en endelig beslutning.

Vi presiserer at tilsynsrapporter fra brannvesen ikke bør være mer enn ett til to år gamle. Eldre rapporter har liten verdi. Dersom brannvesenet er på etterskudd med tilsyn og ikke kan dokumentere at en leirskole har tilfredsstillende brannsikkerhet, bør man uansett velge en annen leirskole.

Tilsynsrapporter kan påpeke avvik fra regelverket uten at alle feil og mangler trenger å være like kritisk for brannsikkerheten. For lesere uten brannfaglig bakgrunn er det viktig å merke seg eventuelle feil og mangler ved brannvarslingsanlegg, slokkeutstyr eller rømningsveier. Vær også kritisk om rapporten påpeker manglende dokumentasjon for kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannalarmanlegg, slokkeutstyr og sprinkleranlegg.

Utstyr og installasjoner for varsling, slokking og rømning ved brann må være i orden. Dersom tilsynsrapporten sier noe annet, har ikke skoleledelsen annet valg enn å finne en annen leirskole som ivaretar personsikkerheten til elever og lærere.