Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Færre branndøde i Skandinavia

Dødsbrannstatistikken viser at 2339 personer omkom i branner i Skandinavia i perioden 2006-2015. Målt i forhold til befolkningsutvikling, dvs. branndøde per 100 000 innbyggere, viste statistikken en positiv trend både i Norge, Sverige og Danmark.

Det er gledelig å registrere at antall omkomne i brann er på vei ned, ikke bare i Norge, men også i våre skandinaviske naboland.

Sverige hadde til sammen 1031 omkomne i brann i perioden 2006-2015. I Danmark omkom 726. Mens den norske dødsbrannstatistikken viste 582 omkomne i brann. Målt i forhold til befolkning kom Sverige best ut av de skandinaviske landene med et snitt på 1,10 branndøde per 100 000 innbyggere. Deretter fulgte Norge med et snitt på 1,20 branndøde, mens det tilsvarende tallet for Danmark var 1,31. 

Selv om Skandinavia har hatt en betydelig befolkningsvekst i den nevnte tiårsperioden, har antall branndøde likevel gått ned i hvert enkelt land. Denne utviklingen er ikke veldig overraskende, ettersom de skandinaviske landene tenker nokså likt og gjør mye av det samme innen forebyggende brannvern.

For Norges del har Brannvernforeningen sett på dødsbrannstatistikk og befolkningsutvikling enda lenger tilbake i tid. I første halvdel av 1970-årene hadde Norge 1,74 branndøde per 100 000 innbyggere. Statistikk for de siste fem årene viser 0,96 branndøde per 100 000 innbyggere.

Siden 1970-årene er både brannregelverket og byggereglene forbedret. Dessuten er det iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak som også har bidratt til økt brannsikkerhet i samfunnet. I tillegg kommer informasjonsprosjekter og holdningskampanjer som har rullet og gått i en årrekke.

Utviklingen de siste 45 årene levner liten tvil om at langsiktig brannforebyggende arbeid har en positiv effekt. Men vi er nødt til å arbeide målrettet videre for å få antall omkomne i brann ytterligere ned.

Utviklingen i den norske dødsbrannstatistikken er for øvrig også et av mange viktige tema på Brannvernkonferansen 2016 som arrangeres på The Qube, Gardermoen 25. – og 26. mai.

(Kilder for statistikk: Nordstat, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån, Danmarks statistik, DSB, MSB, Redningsberedskabets Statistikbank og Nbf)