Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Positive trekk ved dødsbrannstatistikken

12 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets tre første måneder. Til sammenligning omkom ni personer i branner i første kvartal i fjor, ifølge statistikk fra DSB.

Selv om dødsbrannstatistikken for første kvartal viser en liten økning sammenlignet med fjoråret, er antall omkomne fortsatt lavt. Statistikk for de siste 10 årene viser i gjennomsnitt 19 omkomne i brann per første kvartal.

I fjor omkom 35 personer i branner her i landet. Det er det laveste antall omkomne i brann siden 1961, da innbyggertallet i Norge var mye lavere enn det er i dag.

Vi vil nødig forskuttere en statistikk med få omkomne i brann også for 2016, men basert på resultatet så langt i år er det likevel grunn til optimisme.

Fra 1. januar i år er brannregelverket endret med «Forskrift om brannforebygging». Den nye forskriften pålegger blant annet kommunene å kartlegge grupper som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet i brann.

Kartleggingsarbeidet i kommunene skal følges opp med brannforebyggende tiltak for de utsatte gruppene. Eksempler på slike grupper er eldre personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert boevne pga. av rus eller psykiatri.

Noen kommuner allerede har gjort et godt stykke arbeid i forhold til utsatte grupper. Det skyldes blant annet NOU-rapporten «Trygg hjemme» som kom i 2012.

I tillegg samarbeider Brannvernforeningen og KLP Skadeforsikring om kampanjen «Bry deg før det brenner» som retter seg mot hjemmeboende eldre, og hvordan pårørende kan bidra til økt brannsikkerhet for denne gruppen.

Med fokus på tiltak for risikoutsatte grupper også i den nye forskriften, tror vi dette vil være med å bidra til en varig reduksjon i antall omkomne i brann.