Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bor tett, øver ikke på brann

De som bor i blokker og borettslag øver svært sjelden på brann, viser nye tall. Nå skjerper myndighetene kravene til brannsikkerhet.

76 prosent av de som bor i blokk sier at de aldri har vært med på en felles brannøvelse i borettslagets regi der de bor nå. Av de som bor i sameier, svarer 64 prosent det samme. Det viser en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort for forsikringsselskapet If i forkant av Brannvernuka.

- En altfor høy andel, fastslår direktør Ottar Sefland i If. Han har ansvaret for rundt 8000 borettslag og sameier som er forsikret i If.

Teori og praksis

- I en boligblokk kan det være beboere som trenger hjelp til å komme seg ut hvis det brenner. Det er gjennom øvelser man finner ut om teoretiske branninstrukser fungerer i praksis, sier Ottar Sefland i If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet er tydelige overfor borettslag og sameier på hvor viktig det er å holde øvelser med beboerne.

- Men det er en lang vei å gå. At det avholdes få eller ingen øvelser, har vært et utbredt fenomen lenge, sier Sefland.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat bekrefter tilstanden i borettslags-Norge. Han mener manglende øvelser skyldes flere ting.

- Mange styrer er usikre på hvordan en brannøvelse avholdes, hvilke elementer som bør trenes på og hvilket nivå de skal legge seg på. Samtidig er det nok mange som undervurderer hvor viktige slike øvelser faktisk er, sier Dalen.

Hva skal vi øve på?

Regelmessige brannøvelser i borettslag og sameier er et krav fra myndighetene, blant annet av hensyn til stadig påfyll av nye beboere. Kravene til brannvern står nedfelt i Forskrift om brannforebygging.

- Øvelser bør normalt avholdes minst en gang i året. Nytt av året er et skjerpet krav i forskriften om å ha rutiner for evakuering, samt rutiner som sikrer at de som oppholder seg i byggverket har tilstrekkelig informasjon om brannsikker adferd, sier senioringeniør Lars Haugrud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

En øvelse trenger ikke bare være med oppmøte fra brannvesen og klatring i stiger.

- Å samle beboere og fortelle dem hva som er felles møteplass ved brann, er eksempel på en nyttig og enkel brannøvelse. Det gir brannvesenet rask oversikt over hvem som har kommet seg ut. Å samle eldre beboerne for å ha et eget møte om rutiner spesielt tilpasset dem, er også en øvelse, sier Haugrud.

Et annet viktig tiltak er å kartlegge hvilke beboere som trenger hjelp til å komme se ut. Og hvilke som må få branninstruksjoner oversatt til et språk de forstår.

Brannrøyk er livsfarlig og det må folk vite

- I vårt arbeid bruker vi mye tid på å fortelle hvor farlig brannrøyk er. Det bør styrer i borettslag og sameier gjøre også. Å gå ut i oppgangen hvis den allerede er fylt med røyk, er livsfarlig. Har du ikke en alternativ rømningsvei, er det faktisk bedre å lukke døra til leiligheten så den fungerer som en branncelle, og deretter gi til kjenne for brannvesenet om at du oppholder deg i leiligheten, sier Ottar Sefland i If.

Å klargjøre for beboerne hva som er alternative rømningsveier til den vanlige inngangen, er også en nyttig øvelse. Dernest å få beboerne til å teste alternativene.

- Det er da du finner ut om rømningsveiene fungerer. Mange har oppdaget at baktrappa er uframkommelig fordi den brukes som lager. Eller at branndøra ikke kan åpnes fra innsiden fordi vaktmesteren har satt på ny lås som krever nøkkel, sier Sefland.

Til leie

Et borettslag eller sameie kan hyre inn brannvesenet til øvelser.

- Fullskalaøvelser for borettslag er sjeldne, blant annet fordi vi ikke bør redusere den generelle beredskapen i byen. Vi ser at utbyttet er større ved å arrangere enklere øvelser. De gir større rom for å gi informasjon til beboere og få dem med på øvelser, sier Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat.

Majoriteten av brannøvelser som avholdes i borettslag i Oslo inkluderer slukkeøvelser og informasjon om brannvern i hjemmet. Kurs kan bestilles ved å henvende seg til brannvesenet.

If har sammen med Boligbyggelagenes Partner kjøpt inn utstyr som kan brukes for å gjennomføre brannøvelser. Utstyret lånes ut kostnadsfritt til borettslag.

Åpne brannstasjoner

I disse dager går Brannvernuka av stabelen. Førstkommende lørdag holder veldig mange brannstasjoner åpent hus. På Rådhusplassen i Oslo blir det stormønstring. Her finner du klokkeslett for ditt område: Åpen dag på brannstasjonen