Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Færre omkommer i brann

Ved utgangen av september var 24 personer registrert omkommet i branner her i landet. Det er samme antall omkomne i brann som etter tredje kvartal i fjor.

- I år som i fjor er tallet på omkomne i brann uvanlig lavt etter tredje kvartal. Vi håper selvsagt dette er en trend som vil vedvare, sier kommunikasjonssjef Håvard Kleppe i Norsk brannvernforening.

Dødsbrannstatistikken for hele fjoråret viste 35 omkomne. Det er det laveste antall omkomne i brann på over femti år. Kleppe vil nødig forskuttere et like godt resultat for inneværende år. Han viser til at statistikken inneholder relativt små tall, og at det kan forekomme til dels store statistiske variasjoner fra måned til måned.

- De nærmeste tre månedene er blant de mest brannfarlige i året. Vi går nå inn i en periode med økt bruk av elektrisitet, levende lys og fyring i ovner og peiser. Dette er faktorer vi vet medfører økt risiko for boligbrann, understreker Kleppe.

Han viser til at feil i det elektriske anlegget er årsaken til om lag 25 prosent av alle boligbranner. Foruten feil ved installasjon har disse brannene gjerne sammenheng med mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

- Et gammelt el-anlegg kan utgjøre en brannrisiko dersom det ikke er dimensjonert for å tåle et moderne forbruksmønster. Om anlegget ikke har vært kontrollert på mange år, vil vi råde eier å kontakte en registrert installatør for å få utført en el-sjekk, sier Kleppe.

For alle som benytter vedfyring til oppvarming av boligen, er det viktig å forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden.

- Er du i tvil om nevnte installasjoner oppfyller kravene til brannsikkerhet, bør du søke bistand hos ditt lokale feiervesen eller andre fagfolk med kompetanse på skorstein og ildsteder, anbefaler Kleppe.

Kilde for statistikk: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Håvard Kleppe

hk@brannvernforeningen.no
M: 95819692