Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Frykter brann, men er dårlig forberedt

50 prosent av alle nordmenn frykter brann i eget hjem, men er likevel dårlig forberedt. Nær halvparten av barnefamiliene mangler en gjennomtenkt plan for hvem som gjør hva i tilfelle boligbrann.

Det går frem av en undersøkelse TNS Gallup har utført i forbindelse med Brannvernuka og Nasjonal brannøvelse som arrangeres nå i september. If Skadeforsikring, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er arrangører.

Undersøkelsen omfatter drøyt 1000 norske husstander. Halvparten har brann øverst på listen over hendelser man frykter i hjemmet. Samtidig oppgir 48 prosent av barnefamiliene som er intervjuet, at de verken har snakket om eller tenkt særlig gjennom hva de skal gjøre i tilfelle brann. Bare 3 prosent av alle husstandene oppgir å ha testet ut rømningsveier og gjennomført brannøvelse. For barnefamiliene dreier det seg om 6 prosent.

- Selv om de færreste vil oppleve boligbrann, er ingen av oss utstyrt med garanti mot denne type hendelser. Derfor bør vi alle trene på hva vi må gjøre hvis det verste skulle skje, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If Skadeforsikring.

Han mener i likhet med Brannvernforeningen og DSB at alle husstander bør ha en enkel plan for hva de gjør ved brann, og øve i henhold til denne. Det handler blant annet om å prøve ut rømningsveier og gå til et avtalt møtested utenfor boligen.

- Mange barn synes brann er skummelt, men det er ingen grunn til å droppe brannøvelser. Tvert imot kan jevnlige brannøvelser gjøre barna tryggere, når de vet hva de skal gjøre om alarmen går. Sitt gjerne ned hele familien og snakk om hvorfor det er viktig med brannøvelse, og hva det betyr om røykvarsleren begynner å pipe. Dra gjerne inn lek under øvelsen, slik at barna ikke opplever øvelsen som dramatisk, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

«Nasjonal brannøvelse» ble etablert på initiativ fra Brannvernforeningen i 2009. På sju år har antall deltakere økt fra 235 000 til drøyt 700 000. Blant de som er flinke til å gjennomføre årlige brannøvelser er særlig skoler og barnehager. Også andre virksomheter i offentlig og privat sektor viser økende interesse. Familier i privatboliger har så langt vist seg vanskeligere å mobilisere.

- Det er et trist paradoks ettersom det er i privatboliger de fleste omkommer i brann her i landet. Men vi jobber ufortrødent videre for å få med oss også denne viktige gruppen på en årlig brannøvelse. Lykkes vi med det, snakker vi om en massemønstring som på sikt vil heve den norske sikkerhetskulturen mange hakk, sier kommunikasjonssjef Håvard Kleppe i Norsk brannvernforening.

Gode råd om hva en brannøvelse i hjemmet bør inneholde

  • Hele familien bør være forberedt på hva som skal gjøres i tilfelle brann. Sett dere ned og lag en plan i fellesskap.
  • Avtal et møtested utenfor boligen. Dette er viktig for at dere skal ha full oversikt over at alle har kommet seg i trygghet.
  • Test alternative rømningsveier som for eksempel brannstiger og lignende, slik at dere vet at de fungerer og kan brukes av alle.
  • Test alle røykvarslere med testknappen. Sjekk at brannslokkeutstyret er lett tilgjengelig og klart til bruk.
  • Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen og rette eventuelle fei