Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Konferanseprogram med stor faglig spennvidde

Hvilke forventninger har landets nye justisminister til brannvernarbeidet og hvordan vil DSB omsette politikken i praksis? Svarene på disse og mange andre spørsmål får du på Brannvernkonferansen 2017 som arrangeres i The Qube, Gardermoen 24. og 25. april.

Foto: iStock

- Med et variert program og stor faglig spennvidde bør Brannvernkonferansen 2017 være relevant for alle som jobber med forebyggende brannvern, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han påpeker at risikobildet er mer kompleks enn noensinne og at truslene omfatter alt fra brann og trafikkulykker til naturkatastrofer og terror. Samtidig forventer samfunnet at offentlige etater og andre med ansvar for forebygging og beredskap skal være i stand til både å forhindre og håndtere stadig flere typer uønskede hendelser.

- Prioriteres det riktig mellom forebygging og beredskap? Dette er et av flere sentrale spørsmål vi ønsker svar på i en egen paneldebatt under årets brannvernkonferanse, reklamerer Søtorp.

Foruten fellesdel med paneldebatt blir det to parallelle seminarer under årets konferanse. Det ene seminar tar for seg organisatorisk forebygging og holdningsskapende arbeid. Her presenteres blant annet en ny veileder for samarbeid mellom helse- og brannetater.

- Seminardeltakerne blir dessuten kjent med brannbamsen «Bjørnis» og et nytt tilbud innen brannvernopplæring for barn. Vi presenterer også en ny nasjonal kampanje kalt «Sky ilden» som skal forebygge brannskader hos barn og voksne, røper Søtorp.

«Brannfag, bygg og teknikk» er tittelen på det andre seminaret. Blant programpostene er bygningsbranner og hvorfor mange av disse blir unødvendig store. Politiets brannetterforskning og brannsikkerhet i norske vegtunneler er andre tema som skal under lupen.