Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannvernforeningen får nytt sertifiseringsoppdrag

Norsk brannvernforening har inngått avtale med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) om å overta det administrative ansvaret for sertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet.

Knut Oscar Gilje i Næringsivets sikkerhetsorganisasjon og Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

- Jeg ser frem til et godt samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Går alt som planlagt vil vi kunne overta sertifiseringsordningen før sommeren, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Drøyt 1000 norske virksomheter er i dag pålagt å ha industrivern. Industrivernet har opp mot 14 000 innsatspersoner fordelt over hele landet. Mange steder er industrivernet også en viktig ressurs i det lokale brannvernet.

- Gjennom avtalen med NSO får vi utvidet porteføljen innen sertifisering. Oppdraget vil dessuten gi oss ny og verdifull fagkunnskap og en større kontaktflate innenfor sikkerhetsbransjen, understreker Søtorp.

Fra før administrerer Brannvernforeningen sertifiseringsordninger både for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Finans Norge. For DSB utføres kurs og sertifisering av fyrverkeriforhandlere og pyroteknikere. For Finans Norge har Brannvernforeningen lenge sertifisert profesjonelle utøvere av varmt arbeid.

- NSO har siden tidlig 90-tallet fulgt opp sertifiseringen av industrivernets røyk- og kjemikaliedykkere. Ordningen er populær i industrien, og vi så behov for å sikre at sertifiseringen opprettholdes på et stabilt høyt nivå med kvalitetssikret og systematisk oppfølging av kravene til sertifikatene, sier direktør Knut Oscar Gilje i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Han opplyser at Brannvernforeningen i tillegg til å utstede sertifikater for nye røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet også skal gjennomføre stikkprøver og tilsyn med instruktører som inngår i ordningen. Brannvernforeningen vil dessuten fungere som sekretariat for NSO sitt prosjektstyre i ordningen.

- For oss har det vært avgjørende å finne en partner som både har evne og gode systemer for å administrere sertifiseringsordningen på vegne av NSO. Med løsningene vi har fått presentert fra Brannvernforeningen, bør alt ligge til rette for et godt samarbeid, fremholder Gilje.